Εκμάθηση της γραφής Braille

Το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, της διάχυσης της γνώσης και της ανάγκης επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, οργανώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Εκμάθηση της γραφής Braille - Αφής Μαθήματα»:

Το πρώτο μέρος της δράσης θα είναι θεωρητικό (3 ώρες) και θα περιλαμβάνει ενημέρωση από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών για θέματα όπως:

ü  Ο/Α υλικό τυφλών

ü  Τεχνικές συνοδείας τυφλών

ü  Διάγνωση - παρέμβαση

ü  Βιωματικές ασκήσεις

ü  Επίδειξη χειρισμού μηχανών γραφής Braille

Το δεύτερο μέρος του προγράμματος θα είναι πρακτικό και θα αφορά στη διδασκαλία της γραφής Brailleμέσω H/Yκαι μέσω μηχανής Braille. Αναλυτικότερα, θα διδαχτούν:

ü  Κώδικας Braille

ü  Κώδικας Nemeth

ü  Σύστημα Μενεϊδη

ü  Αγγλική Braille

ü  Τεχνικές απομνημόνευσης

ü  Παιγνιώδεις δραστηριότητες, στρατηγικές, ασκήσεις.

Στο τέλος του προγράμματος, θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις για απόκτηση πιστοποίησης στη Braille, στο παράρτημα του Κ.Ε.Α.Τ. στη Θεσσαλονίκη και σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας.

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος θα είναι 60 διδακτικές ώρες (20 τρίωρες συναντήσεις) και θα πραγματοποιείται κάθε Παρασκευή από τις 18.00 - 20.00.

Το θεωρητικό μέρος (διάρκειας 3 ωρών) θα διεξαχθεί μέσα στον Νοέμβριο από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Τυφλών σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί εγκαίρως και θα κοινοποιηθεί σε όλα τα σχολεία. Τη θεωρητική ενημέρωση θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και εκπαιδευτικοί που δε θα επιλεγούν στο πρόγραμμα. Η πρώτη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014.

Στους συμμετέχοντες, που θα παρακολουθήσουν, ανελλιπώς, τις εργασίες του επιμορφωτικού προγράμματος θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής από την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών Ανατολικής Μακεδονίας.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα πρέπει να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής από την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται θα συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα που θα αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του σχολείου: https://peirserron.gr/

Μπορούν επίσης να την καταθέσουν, είτε με φαξ στο φαξ του σχολείου: 2321059125 είτε αυτοπροσώπως στη διεύθυνση του σχολείου τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα είναι 11 επιμορφούμενοι (όσοι και οι υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής).

Για τις αιτήσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται θα συμπληρώσουν την παρακάτω φόρμα.

Yπεύθυνη δράσης και κάτοχος πιστοποίησης της γραφής Brailleαπό το K.E.A.T.

Μαρία Ζερβάκη