Σχολικός χώρος, υλικοτεχνική υποδομή και οικονομικοί πόροι

Περιγραφή κτιρίου: Το Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κωνσταντίνος Καραμανλής» βρίσκεται επί της οδού Κων/νου Παλαιολόγου 22 και χτίστηκε το 2008. Είναι ένα σύγχρονο κτίριο με συνολικό οικοδομήσιμο εμβαδόν 3000 τ.μ. και αποτελείται από τέσσερα επίπεδα, υπόγειο, ισόγειο, και δύο ορόφους.

Στο υπόγειο βρίσκονται η αίθουσα εκδηλώσεων/θεάτρου, κουζίνας/εστιατορίου, ολοημέρου και κυλικείου. Στο ισόγειο στεγάζονται έξι αίθουσες διδασκαλίας και η αίθουσα ενισχυτικής ενώ στον 1ο όροφο τρεις αίθουσες διδασκαλίας και από μία αίθουσα πληροφορικής, τεχνικών, αγγλικής γλώσσας, μουσικής και αίθουσα παραμυθιού. Στον τελευταίο όροφο στεγάζονται το γραφείο του Δ/ντή του σχολείου, δύο γραφεία εκπαιδευτικών καθώς και τρία γραφεία σχολικών συμβούλων, μία αίθουσα πληροφορικής, η βιβλιοθήκη και η αίθουσα φωτοτυπικού. Η μετακίνηση στο εσωτερικό του κτιρίου εξυπηρετείται εκτός από τις σκάλες και από ανελκυστήρα των 8 ατόμων. Σε κάθε επίπεδο του σχολείου υπάρχουν 3 τουαλέτες αγοριών και 3 κοριτσιών καθώς και μια τουαλέτα επιπλέον στο ισόγειο για άτομα με κινητικά προβλήματα. Το κτίριο εξωτερικά εκτός από την σκάλα διαθέτει και ειδικές ράμπες τόσο στην μπροστινή πλευρά του όσο και στην πίσω, που το καθιστά εύκολα προσβάσιμο από άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η θέρμανση του κτιρίου εξυπηρετείται με το σύστημα τηλεθέρμανσης και διατηρεί και λέβητα πετρελαίου, ο οποίος δε χρησιμοποιείται για λόγους οικονομίας. Επίσης, υπάρχει και η δυνατότητα μεμονωμένης θέρμανσης/ψύξης σε ορισμένες αίθουσες, που χρησιμοποιούνται κι εκτός σχολικού ωραρίου, με τη χρήση κλιματιστικών (αίθουσα εκδηλώσεων, πληροφορικής, αγγλικής γλώσσας).

Η ασφάλεια του κτιρίου εξυπηρετείται από σύστημα συναγερμού ασφαλείας και πυρασφάλειας. Διαθέτει τέσσερις εξόδους κινδύνου, δύο στο ισόγειο, μία στο μεσοπάτωμα και μία στο υπόγειο (αίθουσα ολοήμερου). Στον εξωτερικό χώρο της αυλής υπάρχουν τρεις έξοδοι.

Οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας: Το σχολείο διαθέτει τρεις διαδραστικούς πίνακες, τρεις τηλεοράσεις, δυο μικροφωνικές εγκαταστάσεις και τρεις βιντεοπροβολείς (Projectors), κασετόφωνα

Εργαστηριακός εξοπλισμός: 25 υπολογιστές, όργανα μουσικής, υλικά ζωγραφικής.

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Διαμόρφωση και Εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος

Η έναρξη του σχολικού έτους ξεκίνησε με τις συνεδριάσεις του συλλόγου των διδασκόντων και την γραφή των πρακτικών συνεδριάσεων για τις εκπαιδευτικές εκδρομές, τους σχολικούς περιπάτους , τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, για τις πρόβες των μαθητικών εορτών, για την εκτέλεση των εφημεριών, για τη διεξαγωγή των παρελάσεων .
Το ωρολόγιο πρόγραμμα οριστικοποιήθηκε με την έναρξη των μαθημάτων, καθώς η σχολική χρονιά ξεκίνησε με σχεδόν 100% πληρότητα από πλευράς εκπαιδευτικών (δασκάλων και ειδικοτήτων).
Ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς της ίδιας τάξης υπάρχει αρεστή συνεργασία ως προς την ύλη, καθώς και συμφωνία στις διάφορες καινοτόμες πρακτικές. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει με τους δασκάλους του τμήματος και με τις ειδικότητες.

Στο σχολείο μας λειτουργούν εκπαιδευτικοί όμιλοι και ενισχυτική διδασκαλία

Οι όμιλοι που λειτουργούν είναι:

1.Μαθηματικών

2. Τέχνης

3.Κινηματογραφικης Λέσχης

4.Μελοποιημένης ποίησης

5.Φιλαναγνωσίας

6.Μαθηματικά και ΤΠΕ

7.Παραμύθι

8. Σκάκι

9.Θεατρικο παιχνίδι

10.Γυμναστικής

11.Αγγλικών

12.Φυσικής

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς έγινε προγραμματισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που λειτούργησαν    στη διάρκεια όλης της χρονιάς.  

Οι εκπαιδευτικοί του σχολειού μας υπερβάλουν πέραν του ωραρίου, τους εργάζονται απογεύματα και σαββατοκύριακα για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του σχολειού και να εκπονηθεί η ύλη των μαθημάτων.

 

Διαχείριση και αξιοποίηση μέσων και πόρων

Το Π.Π.Σ. ΣΕΡΡΩΝ καλύπτει τις λειτουργικές του ανάγκες από τη σχολική επιτροπή.

Το κτίριο είναι τετραώροφο με συνολικό εμβαδόν 3750.τ.μ. με αυξημένες ανάγκες σε πάγιες υποχρεώσεις ( ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΝΕΡΟ, ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΚΤΛ.)

Στον τέταρτο όροφο στεγάζει και διοικητικές υπηρεσίες οι οποίες αυξάνουν τις λειτουργικές ανάγκες του.

Το Π.Π.Σ. Σερρών είναι χώρος όπου πραγματοποιούνται οι εκπαιδευτικοί όμιλοι, προγράμματα, επιμορφώσεις, συναντήσεις. Εξαιτίας όλων αυτών οι λειτουργικές του ανάγκες αυξάνονται.

Ο υπάρχον εξοπλισμός χρειάζεται συντήρηση.

Η χρηματοδότηση του σχολείου δεν είναι επαρκής και η ανεπάρκεια αυξάνεται εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας.

Τα χρήματα που δίνονται από τη σχολική επιτροπή επαρκούν μόνο για την πληρωμή βασικών πάγιων αναγκών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΝΕΡΟ). Αυτό σε συνδυασμό με το ρόλο του σχολείου ως Π.Π.Σ. καθιστά ακόμα πιο δύσκολη την κατανομή των πόρων η οποία γίνεται όσο το δυνατόν πιο ορθολογικά.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΧΩΡΩΝ- ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Το Π.Π.Σ. ΣΕΡΡΩΝ διαθέτει:

9 αίθουσες διδασκαλίας

2 αίθουσες πληροφορικής, πλήρως εξοπλισμένες

1 αίθουσα τεχνικών

1 αίθουσα αγγλικών

1 αίθουσα φυσικής – μουσικής

1 αίθουσα εκδηλώσεων 400τ.μ.

1 αίθουσα ολοημέρου

Όλοι οι χώροι του σχολείου αξιοποιούνται και η προσβασιμότητα σε αυτούς γίνεται με ασφάλεια για όλους τους μαθητές.

Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Παρατηρείται ανεπάρκεια στην εξασφάλιση οικονομικών πόρων παρόλο που η χρήση τους κατανέμεται και γίνεται ορθολογικά.

 

Αξιοποίηση, υποστήριξη και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

    Τα στοιχεία που αφορούν την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ικανότητες, δεξιότητες και εμπειρίες του καθενός αποτυπώνονται σε όλες τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων. Η κατανομή διδακτικού και διοικητικού έργου στα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες του σχολείου αλλά και την εμπειρία και τις ιδιαίτερες δεξιότητες του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η συμμετοχή των μελών του Προσωπικού του Σχολείου σε ενδοσχολικές ή άλλες επιμορφώσεις, σε επιστημονικά παιδαγωγικά συνέδρια σε ερευνητικά προγράμματα και σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, στην εκπόνηση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων πραγματοποιούνται και ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του σχολείου.     Οι διοικητικές - οργανωτικές πρακτικές του σχολείου διευκολύνουν και υποστηρίζουν τη συνεργασία ανάμεσα στο προσωπικό και συντονίζουν αποτελεσματικά τη συνεργασία αυτή με στόχο την καλύτερη ανάπτυξη, εφαρμογή και αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών. Οι διαδικασίες και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο σχολείο για την υποστήριξη των μελών του Προσωπικού του Σχολείου, τη βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισηςστο πλαίσιο των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο όπως και η οργάνωση και συντονισμός της σχολικής ζωής, η ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών, Εκπαιδευτικών προγραμμάτων και καινοτομίες αποτυπώνονται στην ιστοσελίδα του σχολείου (www.peirserron.gr):

Εκπαιδευτικοί όμιλοι (https://peirserron.gr/index.php/programmata/ekpaideytikoi-omiloi/271-omiloi-2013-14 )

1η Επιστολή προς γονείς-εκπαιδευτικούς (https://peirserron.gr/index.php/programmata/71-epistoles-goneis-ekpkoys/164-1-epistoli )

Ομιλία κ. Παναγιώτη Κουμαρά για τις Φυσικές Επιστήμες (https://peirserron.gr/index.php/programmata/135-omlia-koymara )

Μαθητική εφημερίδα της Ε΄2 του Πειραματικού Σερρών (http://www.peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/mathitiki-efimerida-tis-e-2-tou-peiramatikoy-serron)

Σχολικός (δια)μεσολαβητής-πιλοτικό καινοτόμο πρόγραμμα κατά της (ενδο)σχολικής βίας της ΣΤ΄2 τάξης (https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/sxolikos-dia-mesolavitis-pilotiko-kainotomo-programma-tis-st-2-taksis-evelikti-zoni)

Ευρωπαϊκό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Teachers4Europe 2014 - ΣΤ΄2 Πειραματικού Σερρών(https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/evropaiko-ekpaideftiko-programma-teachers4europe-2014-st-2-peiramatikoy-serron)

Εκπαιδευτικό Σενάριο διδασκαλίας Ιστορία ΣΤ΄ «Η Φιλική Εταιρεία»(https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/ekpaideftiko-senario-3o-istoria-st-3i-enotita-kef-g1-i-filiki-etaireia)

Εκπαιδευτικό Σενάριο διδασκαλίας Μαθηματικά ΣΤ΄- κεφ. 12 "Διαιρέτες - ΜΚΔ αριθμών"(https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/senario-didaskalias-mathimatika-st-kef-12-diairetes-mkd-arithmon-mathimatika-st)

Φυσικά, μαγικά στο σχολείο μας(https://peirserron.gr/index.php/programmata/245-fisika-magika)

Το ατελιέ μου "Η Ευρώπη"(https://peirserron.gr/index.php/programmata/221-to-atelie-moy-y-ebropi)

Οι ποταμοί της Ευρώπης(https://peirserron.gr/index.php/programmata/244-potamoi-europe)

Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές στα ΠΠΣ(https://peirserron.gr/index.php/programmata/239-dhmioyrgia-blog)

5ο μαθητικό Προσυνέδριο Πληροφορικής(https://peirserron.gr/index.php/programmata/202-pro-sinedrio-pliroforiki)

Δραστηριότητες Ομίλου Λογοτεχνίας 2011-12 (https://peirserron.gr/index.php/programmata/ekpaideytikoi-omiloi/88-omilos-logo)

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών

 

Αποτιμώνται οι διδακτικές πρακτικές του σχολείου: ο αποτελεσματικός σχεδιασμός της διδασκαλίας, η υιοθέτηση ποικίλων διδακτικών μεθόδων ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των μαθητών και το αντικείμενο της διδασκαλίας, η αποτελεσματική διοίκηση της τάξης με τη σωστή αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου και των μέσων διδασκαλίας, η ποιότητα της παιδαγωγικής σχέσης που αναπτύσσεται ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, η αλληλεπίδραση εκπαιδευτικού-μαθητή και ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών στην οικοδόμηση της γνώσης, αποτελούν, μεταξύ άλλων, ενδείξεις ποιότητας για την εξέταση του δείκτη.

Περιγραφική παρουσίαση της εικόνας του σχολείου (αιτιολογημένη αξιολογική κρίση) ως προς τον δείκτη:

Η διδασκαλία των μαθημάτων σχεδιάζεται τόσο σε ετήσια βάση όσο και σε επίπεδο ενότητας. Οι εκπαιδευτικοί προβαίνουν σε συνολική θεώρηση της ύλης και προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος, το χρονικό πλαίσιο και το μαθητικό δυναμικό της τάξης. Καθορίζουν σαφείς διδακτικούς/μαθησιακούς στόχους και τους τρόπους επίτευξής τους. Η διδασκαλία τους στηρίζεται στις σύγχρονες μεθόδους μάθησης, όπως: της εποικοδομητικής προσέγγισης (Piaget), ανακαλυπτικής μάθησης (Bruner) καθώς και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις του Vygotsky και των απογόνων του.

Οργανώνουν το συνολικό διδακτικό χρόνο και αξιοποιούν αποτελεσματικά τη διδακτική ώρα για την υλοποίηση των στόχων και του περιεχομένου του προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών. Εφαρμόζουν ποικιλία διδακτικών μεθόδων και στρατηγικών οργάνωσης της τάξη ανάλογα με το αντικείμενο διδασκαλίας, τις γνώσεις, το επίπεδο κατανόησης και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.

Χρησιμοποιούν ποικίλα οργανωτικά σχήματα στην τάξη, όπως διδασκαλία στο σύνολο της τάξης ως ομάδας, εξατομικευμένη διδασκαλία, διδασκαλία σε ομάδες εργασίας, ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος και τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Ο έλεγχος, η παρουσίαση και συζήτηση των εργασιών αξιοποιούνται συστηματικά για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και την εκτίμηση της επίδοσης των μαθητών.

Όλοι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν, αναζητούν και οργανώνουν το μάθημα με κατάλληλα-σύγχρονα μέσα διδασκαλίας, όπως: ηλεκτρονικό υπολογιστή, βιντεοπροβολέα, πρόπλασμα, διαδραστικό πίνακα, βίντεο, κασετοφωνάκι για ηχογραφημένες συνεντεύξεις, γεωμετρικά στερεά, πίνακα, χάρακα, διαβήτη, κ.ά. σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών, αλλά και τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Οι μαθητές αξιοποιούν με δημιουργικό τρόπο τον εξοπλισμό και τα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Έτσι, η γνώση δε «μεταβιβάζεται» στον μαθητή, αλλά δημιουργείται από τον μαθητή ο οποίος δρα και επικοινωνεί μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικά και πολιτισμικά πλαίσια. Αναπτύσσονται δραστηριότητες που ευνοούν την κριτική και στοχαστική σκέψη, τη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση και δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να ανακαλύψουν, να διερευνήσουν τις γνώσεις τους, να οργανώσουν και να καταγράψουν τις σκέψεις και τα συμπεράσματα τους.

Οι εργασίες που ανατίθενται στους μαθητές υποστηρίζουν και επεκτείνουν τους στόχους και το περιεχόμενο διδασκαλίας και είναι αναλόγου βαθμού και επιπέδου δυσκολίας με τις δυνατότητες των μαθητών. Οι μαθητές συμμετέχουν σε ομαδικές-εταιρικές εργασίες και συνεργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους.

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, οργανώνουν διδακτικές καταστάσεις και μαθήματα, στα πλαίσια των οποίων οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, να διερευνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με το περιβάλλον τους προκειμένου να οικοδομήσουν τη νέα γνώση. Ο ρόλος που παίζουν είναι: του καθοδηγητή, εμψυχωτή, διευκολυντή, του ανθρώπου που ενθαρρύνει όλες στις προσπάθειες των μαθητών με σκοπό να προσελκύσει τους μαθητές, να κερδίσει την προσοχή και το ενδιαφέρον τους και να τους παρακινήσει να συμμετέχουν όλοι ως ενεργά μέλη της ομάδας.

 

Πρακτικές εφαρμογές που αναδεικνύουν και αποδεικνύουν τη χρήση των σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας είναι οι εξής:

 • Οι εργασίες των μαθητών που προάγουν τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και στηρίζονται στις νέες παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης, όπως:

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-28-13/267-sxolikos-khpos-2012-13

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-28-13/29-2012-04-21-23-36-48/62-paramythi-b

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-28-13/30-2012-04-21-23-37-17/227-oi-grafoylides

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-28-13/30-2012-04-21-23-37-17/226-ta-xartia-anakiklonontai

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-28-13/30-2012-04-21-23-37-17/209-theoi-olimpoy

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-28-13/32-2012-04-21-23-38-31/249-mathitiki-efimerida

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-28-13/36-2012-04-21-23-40-58/228-istorikos-oneiroxartis

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-26-56/255-programma-filanagnosias-d-taksi

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-26-56/252-theatriko-pexnidi

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-28-13/33-2012-04-21-23-39-14/188-eidikes-anagkes

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-28-13/30-2012-04-21-23-37-17/225-imerologio-anakiklosis

http://www.peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/kallitexnikes-dimiourgies

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-28-13/29-2012-04-21-23-36-48/295-diadoroi-topoi-elladas

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-28-13/29-2012-04-21-23-36-48/294-sxolikh-bia-b

 • Οι εκπαιδευτικοί όμιλοι που δημιουργήθηκαν στο σχολείο μας με σκοπό να δημιουργήσουν πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας και αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες των μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/290-mathites-paizoyn-skaki

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-26-56/2012-04-28-20-28-51/259-ejp-omilos-paizo-gram

 • Το εμπλουτισμένο εκπαιδευτικό υλικό για κάθε τάξη.
 • Η δημιουργία Blogs.

https://www.peirserron.gr/index.php/

https://www.peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/blogger

http://www.peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/blogger/listings/admin

http://www.peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/blogger/listings/kastanos

http://www.peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/blogger/listings/kodio

http://www.peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/blogger/listings/agkos

http://www.peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/blogger/listings/olgas

 • Η πραγματοποίηση σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων με σκοπό την γνωστική, συναισθηματική και συμπεριφοριστική ολοκλήρωση και καλλιέργεια των μαθητών.

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-24-46/2012-05-02-07-37-45/203-epidiksi-rompotikis

https://www.peirserron.gr/index.php/media-gallery/mediaitem/55

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-26-56/71-epistoles-goneis-ekpkoys/289-2-epistolh

http://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-26-56/71-epistoles-goneis-ekpkoys/164-1-epistoli

http://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-26-56/2-uncategorised/135-omlia-koymara

http://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-26-56/166-diagonismos-math-2013

 • Οι εκπαιδευτικού περιεχομένου Επισκέψεις – εκδρομές με σκοπό τη βιωματική μάθηση των μαθητών.

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-24-46/2012-05-02-07-37-45/195-mathaino-paradoseis

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-24-46/2012-05-02-07-37-45/102-european-weekhttps://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-24-46/2012-05-02-07-37-45/77-2012-06-15-00-07-01

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-24-46/2012-05-02-07-37-45/38-2012-05-02-07-35-09

https://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-24-46/2012-05-02-07-37-45/65-kpeolimpoyhttps://www.peirserron.gr/index.php/2012-04-28-20-24-46/2012-05-02-07-37-45/258-thorikto-averof

 

Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης μαθητών.Στον χώρο του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών παρατηρούνται και αναπτύσσονται ποικίλες παιδαγωγικές πρακτικές με σκοπό πάντα, την πρόοδο των μαθητών και τη βελτίωση της   διδασκαλίας. Οι συνάδελφοι προσπαθούν, μέσα στο κατάλληλο διαμορφωμένο κλίμα, να ανταποκριθούν στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε παιδιού με την παρακίνηση , την ενθάρρυνση και την ανάληψη πρωτοβουλιών. Ο εκπ/κός και οι μαθητές, ιδιαίτερα των μεγάλων τάξεων, συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο και τον κανονισμό λειτουργίας της σχολικής τάξης. Επίσης ο θεσμός της Ενισχυτικής Διδασκαλίας βοηθά στην ομαλοποίηση της διαφορετικότητας και στην υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

 Στο θέμα της αξιολόγησης ακολουθούνται διάφορες μέθοδοι με βασικό στόχο την τη βελτίωση της προόδου των μαθητών και την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας. Με την διαμορφωτική αξιολόγηση αποτιμάται καθημερινά η εικόνα του μαθητή και καταγράφεται σε σημειωματάριο η καθημερινή του επίδοση, στον γραπτό και στον προφορικό λόγο. Στον ατομικό του φάκελο, φυλάσσονται οι γραπτές δοκιμασίες, οι εργασίες και οι δραστηριότητές του. Η τελική αξιολόγηση γίνεται κάθε τρίμηνο με γραπτή βαθμολόγηση, η οποία καταγράφεται στο Μητρώο των Μαθητών αλλά και ηλεκτρονικά. Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, κάθε τρίμηνο, μια ώρα την εβδομάδα αλλά και καθημερινά αν χρειαστεί , οι γονείς έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την πρόοδο των παιδιών τους. Τα ενημερωτικά δελτία, η σχολική ιστοσελίδα, οι τηλεφωνικές επαφές και ο πίνακας ανακοινώσεων του Σχολείου, γίνονται μέσα, για την ενεργή συμμετοχή των γονέων στη διαδικασία της καλύτερης και ουσιαστικότερης μάθησης των μαθητών. Έτσι παιδιά, δάσκαλοι και γονείς γίνονται αλληλέγγυοι και συμμέτοχοι σε ένα παιχνίδι με ποθητή κατάληξη, τη διαμόρφωση ολοκληρωμένων ανθρώπων με γνώσεις, αξίες και ήθος .  

 

Κλίμα και σχέσεις του σχολείου

Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών –μαθητών και μεταξύ των μαθητών.

Σε γενικές γραμμές στο Πειραματικό Σχολείο Σερρών αναπτύσσονται διάφορες πρωτοβουλίες και δράσεις που αποσκοπούν στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και συνεργασίας τόσο μεταξύ δασκάλων και μαθητών όσο και μεταξύ των ίδιων των μαθητών.

Μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων που πραγματοποιούνται σε κάθε τάξη αλλά και σε συνεργασία των τάξεων μεταξύ τους ενθαρρύνεται η συμμετοχή, παρέχονται ευκαιρίες για δημιουργική συνεργασία και συλλογική δράση των μαθητών. Στο σχολείο μας από τα μέσα της χρονιάς πραγματοποιούνται διάφορες δράσεις και υποστηρικτικές-αντισταθμιστικές παρεμβάσεις που αφορούν τη σχολική βία.

Εκπαιδευτικά προγράμματα (εθνικό και διεθνές επίπεδο)

Διδασκαλία των κλασμάτων σε συνεργασία με το ΠΤΔΕ Δυτ. Μακεδονίας

Διδασκαλία εναλλακτικού βιβλίου για τη Β τάξη του δημοτικού σχολείου για τα Μαθηματικά.

Συγγραφή βιβλίου τοπικής ιστορίας. Η ομάδα των εκπαιδευτικών που συμμετείχε βραβεύτηκε για το έργο της από εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας στο θεσμό αριστείας για την ανάδειξη καλών πρακτικών.

Συνεργασία με το κέντρο Άρτιο του Δήμου Σερρών για τη δημιουργία ιστορικού ονειροχάρτη από εκπαιδευτικούς του σχολείου.

Γενικότερα οι δράσεις που παρουσιάζει το σχολείο μας περιγράφονται στην ιστοσελίδα: https://peirserron.gr/

Οι μαθητές του σχολείου μας σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς έχουν πρόσβαση σε μέσα ελεύθερης έκφρασης στο πλαίσιο του σχολείου. Αναρτούν τις εργασίες τους στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων, εκδίδουν εφημερίδα (β δημοτικού) και χρησιμοποιούν τα ιστολόγια του σχολείου για δημοσίευση των ερευνών τους.

Σε σχετική έρευνα που διεξήχθη στο χώρο του σχολείου με χρήση ερωτηματολογίων καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσματα:

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς αναζητούν ευκαιρίες και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για δημιουργική συνεργασία με τους μαθητές τους. Οι σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών διέπονται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας και της εμπιστοσύνης. Οι εκπαιδευτικοί δημιουργούν προϋποθέσεις για συμμετοχή των μαθητών σε δραστηριότητες που καλλιεργούν τη συνεργατικότητα και την αλληλοβοήθεια. Διαχειρίζονται τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών τους με ευαισθησία, διακριτικότητα αλλά και την απαιτούμενη συνέπεια.

Όσον αφορά τους μαθητές σε μεγάλο ποσοστό αισθάνονται πως οι δάσκαλοι τους τους αποδέχονται και τους εκτιμούν. Συνεργάζονται μαζί τους αρμονικά και τους συμπαραστέκονται σε δυσκολίες που έχουν. Οι μαθητές θεωρούν πως οι δάσκαλοι κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να τους βοηθήσουν στα μαθήματα.

Όσον αφορά την ασφάλεια και την άνεση που νιώθουν οι μαθητές μέσα στο σχολικό τους περιβάλλον και το βαθμό της μεταξύ τους συνεργασίας καταλήξαμε πως τα περιστατικά σύγκρουσης μεταξύ των μαθητών είναι μικρής κλίμακας. Οι συμμαθητές μιας τάξης βοηθούν πρόθυμα όταν κάποιος δηλώσει δυσκολία στα μαθήματα. Στο σχολικό πληθυσμό έχουμε ένα μικρό ποσοστό μαθητών που ζουν στον καταυλισμό των τσιγγάνων και γίνονται άμεσα αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους. Οι μαθητές του σχολείου είναι ενωμένοι και αισθάνονται άνετα και φιλικά με τους συμμαθητές τους.

Η παρατήρηση στην αυλή του σχολείου έδειξε ότι οι μαθητές συγκρούονται μεταξύ τους στη διάρκεια   του παιχνιδιού αλλά μετά από συζήτηση που ακολουθεί με το δάσκαλο υπηρεσίας το περιστατικό επιλύεται με συζήτηση και το παιχνίδι συνεχίζεται ομαλά. Οι διενέξεις των μαθητών αφορούν κυρίως στην τήρηση κανόνων του παιχνιδιού.

 

Σχέσεις του σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς-κοινωνικούς φορείς

Αποτιμώνται οι σχέσεις που αναπτύσσει το Σχολείο με τους γονείς όπως επίσης και οι συνεργασίες του με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς. Η τακτική, αμφίδρομη και ολοκληρωμένη ροή πληροφοριών ανάμεσα στο σχολείο και τους γονείς σχετικά με την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών όπως επίσης και η οικοδόμηση σχέσεων συνεργασίας με τις εκπαιδευτικές αρχές, άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία, αποτελούν βασικά στοιχεία για την αποτίμηση του δείκτη.

Στo σχολείο μας υπάρχουν ιδιαίτερα αρμονικές σχέσεις με τους γονείς των μαθητών μας, ώστε οι συγκρούσεις και οι αψιμαχίες με γονείς να είναι μηδαμινές. Αυτό βέβαια βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση το ότι οι γονείς γνωρίζουν πως τα παιδιά τους «εκπαιδεύονται» μέσα σε απόλυτα παιδαγωγικό περιβάλλον, το οποίο προάγει την ατομικότητα του κάθε μαθητή, ταυτόχρονα με την ομαλή ένταξη του στο σύνολο της τάξης και του σχολείου.

u Όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι στο θέμα της συνεργασίας με τους γονείς. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι είναι αδύνατο να επιτευχθούν οι στόχοι του σχολείου χωρίς την συνεργασία γονιού – εκπ/κου. Έτσι:

 • Καθορίζεται συνάντηση γνωριμίας, ανάλυσης του τρόπου εργασίας κάθε συναδέλφου και προγραμματισμού στην αρχή της χρονιάς.
 • Συναντήσεις με όλους τους γονείς της τάξης γίνονται στο μέσον και στο τέλος κάθε τριμήνου. Στο τέλος κάθε συνάντησης γίνεται ατομική ενημέρωση του κάθε γονέα.
 • Υπάρχει μέσα στην εβδομάδα, καθορισμένη ώρα ή ώρες από κάθε εκπ/κό κατά την οποία μπορεί ο γονιός να προσέλθει στο σχολείο και να ενημερωθεί για το παιδί του.

u Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι αρωγός και συνεργάτης μας. Υπάρχει αγαστή συνεργασία, η οποία οδήγησε σε πραγματοποίηση δράσεων και εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου. Ενδεικτικά αναφέρω:

 • Την οργάνωση φιλανθρωπικού Μπαζάρ, κάθε χρόνο την παραμονή της γιορτής των Χριστουγέννων.
 • Την οργάνωση της εκδρομής στη Βουλή των Ελλήνων κάθε χρόνο.
 • Τη διοργάνωση όλων των γιορτών του σχολείου με αποκορύφωμα τη γιορτή λήξης της σχολικής χρονιάς.

Οι δραστηριότητες και τα προγράμματα του σχολείου μας είναι ιδιαίτερα εκτεταμένα και πολυάριθμα με αποτέλεσμα να υπάρχει πλήθος φορέων με τους οποίους συνεργαστήκαμε:

v  Ο Σχολικός Σύμβουλος της 2ης Περιφέρειας κ. Χρήστος Πράμας.

v  Το Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων και τον υπεύθυνο εκπαιδευτικών προγραμμάτων Γιάννη Πούλιο.

v  Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Ν. Σερρών.

v  Το Δημαρχείο Σερρών και ο Δήμαρχος

v  Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών.

v  Το Γραφείο Φυσικής Αγωγής.

v  Η Πυροσβεστική , η Τροχαία και το Ε.Κ.Α.Β.

v  Η Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Σερρών ( Κ.Ε.ΔΗ.Σ)

v  Το Κ.Π.Ε Ποροΐων.

v  Το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας, «Όασις» του Ν. Σερρών.

v  Ο Φιλοζωικός Όμιλος Σερρών.

v  Η τοπική εφημερίδα «Σερραϊκό Θάρρος»

v  Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Σερρών.

v  Το Μουσείο «Ελιάς» στον Ελαιώνα Σερρών.  

v  Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού(ΚΕ.ΣΥ.Π) Ν. Σερρών.

v  Το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) Ν. Σερρών

v  Η Μητρόπολη Σερρών.

v  Η Ενορία του Σχολείου μας και ο ιερέας.

v  Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης.

v  Το Ευγενίδειο Ίδρυμα.

v  Το Μουσείο Μπενάκη.

v  Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.

v  Η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.

v  Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών( Μπεζεστένι).

v  Το 2ο Γυμνάσιο και το Μουσικό Γυμνάσιο.

v  Η Τηλεθέρμανση Σερρών.

v  Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

v  Ο σύλλογος «Ηλιαχτίδα» για παιδιά με αυτισμό.

v  Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου.

Η παρακάτω βαθμολογία στηρίζεται όχι μόνο στα παραπάνω στοιχεία που παραθέσαμε, αλλά και στην πεποίθηση ότι ανήκουμε σε ένα ξεχωριστό και πρωτοποριακό σχολείο το οποίο εργάζεται με σαφή προσανατολισμό το άνοιγμά του προς την τοπική κοινωνία.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Π.Π.Σ. ΣΕΡΡΩΝ

 

 

1.Προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας εφαρμόζουν προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, όπως

•“ Τeachers for Europe”

(https://www.peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/evropaiko-ekpaideftiko-programma-teachers4europe-2014-st-2-peiramatikoy-serron)

2. Δράσεις εξωδιδακτικής υποστήριξης των μαθητών από εκπαιδευτικούς

Στο σχολείο μας εφαρμόζεται πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τη στήριξη μαθητών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.

3. Συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα δράσης κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου στην τοπική κοινωνία

Οι μαθητές του σχολείου μας συμμετέχουν σε προγράμματα προγράμματα δράσης κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου, όπως:

• Συμμετοχή σε πρόγραμμα για την προώθηση της τοπικής ιστορίας (Ιστορικός Ονειροχάρτης)

(https://www.peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/entry/istorikos-oneiroxartis-ekpaideftiko-programma-eikastikoy-periexomenou-e2-2012-13-simera-st-2)

• Διοργάνωση χριστουγεννιάτικου bazaarμε δημιουργίες των παιδιών για κοινωφελή σκοπό

(https://www.peirserron.gr/index.php/ekdiloseis/137-bazaar-2012-13)

4. Λειτουργία μαθητικών ομίλων

Στο σχολείο μας λειτουργούν μαθητικοί όμιλοι, στους οποίους συμμετέχουν και παιδιά από όλα τα σχολεία του νομού και στους οποίους παράγεται εκπαιδευτικό υλικό, όπως:

Όμιλος Μαθηματικών με τίτλο "Παιχνίδι και Μαθηματικά"

• Όμιλος Δημιουργικής Γραφής

(https://www.peirserron.gr/index.php/programmata/ekpaideytikoi-omiloi/317-6o-mathitiko-sinedrio-pliroforikis)

• Όμιλος Τέχνης με τίτλο «Μαθαίνω Έλληνες και ξένους ζωγράφους μέσα από τοπαραμύθι κ.ά.

(https://www.peirserron.gr/index.php/programmata/ekpaideytikoi-omiloi?start=4)

• Όμιλος σκακιού

(https://www.peirserron.gr/index.php/programmata/ekpaideytikoi-omiloi/326-drastiriotites-skaki)

5. Ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών εκπαιδευτικών – γονέων - μαθητών στο χώρο του

σχολείου σε θέματα κοινωνικού προβληματισμού

Στο σχολείο μας αναπτύσσονται πρωτοβουλίες κοινής δράσης εκπαιδευτικών – γονέων, π.χ. σε θέματα φροντίδας για το περιβάλλον:

• Συνεργασία γονέων – εκπαιδευτικών για τη δημιουργία σχολικού κήπου

(https://www.peirserron.gr/index.php/ergasies-mathiton/267-sxolikos-khpos-2012-13)

 

6. Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα σχολεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο

Το σχολείο μας συνεργάζεται με άλλα σχολεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως:

“E-twinning”

7.Ανάπτυξη μορφών επικοινωνίας του σχολείου, όπως έκδοση σχολικής εφημερίδας, ενημέρωση σχολικής ιστοσελίδας, ενημερωτικά έντυπα κ.ά.

•Στο σχολείο μας λειτουργούν εκπαιδευτικά blogs, όπως:

(https://mathimagiko.blogspot.com/)

• Εκδίδεται σχολική εφημερίδα

 

8.Ομιλίες--διαλέξεις

Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται ομιλίες – διαλέξεις. Όπως:

• Επιμορφωτική εκδήλωση-ομιλία: Ο εκπαιδευτικός πίσω από τις σκέψεις του βλέπει ένα παιδί»

(https://www.peirserron.gr/index.php/programmata/275-epimorfotiki-ekdilosi)

• Ομιλία για τις φυσικές επιστήμες

(https://www.peirserron.gr/index.php/programmata/135-omlia-koymara)

• Ομιλία για το σύνδρομο Down

(https://www.peirserron.gr/index.php/programmata/192-sindromo-down)

• Ομιλία του κ. Νίκου Λυγερού με θέμα: « Μαθαίνω πώς να μαθαίνω»

(https://www.peirserron.gr/index.php/programmata/235-nikos-ligeros)

9.Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις

Στο σχολείο μας πραγματοποιούνται καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, όπως:

10. Αθλητικές εκδηλώσεις (είδη, συχνότητα, διάρκεια, πλήθος συμμετεχόντων, δια-κρίσεις του σχολείου)

• Οι μαθητές του σχολείου μας λαμβάνουν μέρος σε αθλητικές εκδηλώσεις

• Συμμετέχουν σε πρόγραμμα κολύμβησης στο Δημοτικό Κολυμβητήριο της πόλης

11. Επισκέψεις σε τόπους επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος

• Οι μαθητές του σχολείου μας τα τελευταία χρόνια πραγματοποιούν επίσκεψη στη Βουλή των Ελλήνων, καθώς και σε αξιόλογα αρχαιολογικά ή ιστορικά μνημεία

(https://www.peirserron.gr/index.php/ekdiloseis/ekdromes)

12. Συμμετοχές σε μαθητικούς διαγωνισμούς (είδη διαγωνισμών, πλήθος συμμετεχόντων, τρόπος υποστήριξης συμμετεχόντων, διακρίσεις)

Οι μαθητές του σχολείου μας συμμετέχουν κατά καιρούς σε διαγωνισμούς, όπως:

Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής

(https://www.peirserron.gr/index.php/programmata/ekpaideytikoi-omiloi/317-6o-mathitiko-sinedrio-pliroforikis)

• Μαθηματικά της φύσης και της ζωής

(https://www.peirserron.gr/index.php/programmata)

• Διαγωνισμός Ζωγραφικής γι το δέντρο της Αγάπης

(https://www.peirserron.gr/index.php/sxoleio/anakoinoseis/139-brabeysi-mathitrias-dentro-agapis)

• Συμμετοχή στον Πανελλήνιο διαγωνισμό ταινιών μικρού μήκους

(https://www.peirserron.gr/index.php/programmata/300-paidia-en-drasi)

13. Εθελοντικές δράσεις οικολογικού και κοινωνικού χαρακτήρα μαθητών και εκπαιδευτικών

• Στο πλαίσιο της λειτουργίας του θεσμού του Παρατηρητηρίου Βίας οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας πραγματοποιούν δράσεις για ενημέρωση των μαθητών – πρόληψη της σχολικής βίας

(https://www.peirserron.gr/index.php/ergasies-mathiton/29-2012-04-21-23-36-48/294-sxolikh-bia-b)

 

 Ανάπτυξη και εφαρμογή σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του   εκπαιδευτικού έργου

Μια σταθερή και συνεχής δραστηριότητα του σχολείου μας είναι η διαδικασία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού με τη διαμόρφωση, την εφαρμογή και την αξιολόγηση σχεδίων δράσης για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου.

Τα σχέδια δράσης που διαμορφώνονται και που αφορούν στη λειτουργία των εκπαιδευτικών ομίλων, στη δημιουργία της ιστοσελίδας του σχολείου, στα εκπαιδευτικά προγράμματα, σε εκδηλώσεις και δράσεις, βασίζονται στην ανάλυση της σχολικής πραγματικότητας και στην αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αυτοαξιολόγησής τους. Θέτουν στόχους φιλόδοξους αλλά και εφικτούς και προσδιορίζουν τις διάφορες παραμέτρους για την υλοποίηση κάθε δράσης. (Βλ. Πρακτικά )

Οι εκπαιδευτικοί που υλοποιούν τις διαδικασίες διακατέχονται από ισχυρό αίσθημα δέσμευσης και ευθύνης, το δε σχολείο ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των μελών της σχολικής κοινότητας σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. (Συνεργασία με συλλόγους, φορείς της πόλης, Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σχολείου). Τα μέλη της σχολικής κοινότητας έχουν ξεκάθαρη εικόνα των σχεδίων δράσης του σχολείου, των διαδικασιών και του ρόλου τους σε αυτά.

Επιπλέον το σχολείο αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των σχεδίων δράσης που υλοποιεί, μεριμνά για τη συνέχεια και τη βιωσιμότητά τους, για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους και για τη διάχυση καλών πρακτικών.

Συνέπεια όλων των παραπάνω είναι η μακροπρόθεσμη θετική τους επίδραση στη γενικότερη λειτουργία και τα επιτεύγματα του σχολείου.

 

 Φοίτηση και διαρροή των μαθητών.

Μετά την αξιοποίηση των σχετικών στοιχείων που αφορούν τα επιμέρους κριτήρια του δείκτη (Βιβλίο Πράξεων του Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Προσωπικού, Καρτέλες Μαθητών και τις καταχωρήσεις του σχολείου στις εν λειτουργία Βάσεις Δεδομένων του) προκύπτει ότι η φοίτηση των μαθητών στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών «Κωνσταντίνος Καραμανλής» είναι κανονική και με μηδαμινή διαρροή

Συγκεκριμένα γίνεται συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων από όλους τους μαθητές χωρίς να υπάρχουν ιδιάζουσες περιπτώσεις που να χρήζουν εξατομικευμένης αντιμετώπισης.

Η προσέλευση των μαθητών στο μάθημα είναι έγκαιρη στο γενικό πληθυσμό του σχολείου, καθώς και η παραμονή τους στο σχολείο για την ολοκλήρωση του προγράμματος της ημέρας. Το ίδιο ισχύει και για την αποχώρηση μετά το πέρας του διδακτικού ωραρίου, πραγματοποιείτε και αυτή χωρίς προβλήματα και ιδιαίτερες ρυθμίσεις.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία περιπτώσεις συστηματικής απουσίας και ελλιπούς φοίτησης δεν παρατηρούνται, πλην μίας και μοναδικής εξαίρεσης, όπου ο μαθητής απουσιάζει δικαιολογημένα για σοβαρούς ιατρικούς λόγους και φυσικά λαμβάνει κατ’ οίκον διδασκαλία.

Οι διαρροές προς άλλες σχολικές μονάδες είναι μηδαμινές, απόλυτα κατανοητό γεγονός αν εκτιμηθεί το ότι η συγκεκριμένη σχολική μονάδα αποτελεί πρωτίστως αυτόβουλη επιλογή των μαθητών και των γονέων τους, αφού δεν λειτουργεί με βάση την οριοθετημένη σχολική περιφέρεια συγκεκριμένων οδών της περιοχής, αλλά οι μαθητές εισάγονται μετά από αίτηση και κλήρωση για συγκεκριμένες θέσεις.

Επιπλέον ο τρόπος λειτουργίας της σχολικής μονάδας όλα τα προηγούμενα χρόνια (μαθητικοί όμιλοι, ενδοσχολικές δράσεις, καλές εκπαιδευτικές πρακτικές) αποτελεί πόλο έλξης και δίνει επίσης μια ερμηνεία για τη μηδενική διαρροή και τα υψηλά επίπεδα φοίτησης των μαθητών σε όλες τις τάξεις του σχολείου.

Τέλος οι περιπτώσεις μαθητών που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο είναι εκ των πραγμάτων ανύπαρκτες λόγω της εννιάχρονης υποχρεωτικής φοίτησης.

Eπιτεύγματα και πρόοδος των μαθητών

Το Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών βρίσκεται περιφερειακά του κέντρου της πόλης και είναι ένα τυπικό αστικό σχολείο του οποίου οι μαθητές ανήκουν σε μεσαία και χαμηλά οικονομικά στρώματα. Φοιτούν σ’αυτό 194 μαθητές, 94 κορίτσια και 100 αγόρια.

Αξιοποιώντας στοιχεία από το αρχείο του σχολείου και συγκεκριμένα από τα καταχωρημένα στοιχεία των μαθητών σχετικά με τις επιδόσεις και την πρόοδο τους καθώς και από τις καρτέλες τους προκύπτει ότι:

 • Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών (80%) παρουσιάζει βαθμολογία αρκετά υψηλή σε όλα τα μαθήματα.
 • Το ποσοστό αυτό αυξάνεται ανά τρίμηνο και σε όλα τα μαθήματα δείχνοντας μια ανοδική πορεία στην πρόοδο των μαθητών
 • Κατά την έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια του έτους εντοπίζονται οι ομάδων των μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες που χρήζουν πρόσθετης διδακτικής στήριξης
 • Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις όπως ενισχυτική διδασκαλία εφαρμόζεται όπου κρίνεται αναγκαία με τη συγκατάθεση των γονέων
 • Ποικιλομορφία διδακτικών τεχνικών (ομαδοσυνεργατική, διαθεματικές προσεγγίσεις των θεμάτων, discoverylearning, χρήση ΤΠΕ) χρησιμοποιούνται για κινητοποιηθούν οι γνωστικές ικανότητες των μαθητών
 • Η αποτελεσματικότητα των διδακτικών τεχνικών αποτιμάται με τα μαθησιακά αποτελέσματα και αποτυπώνεται μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων τεστ
 • Έχουν αναπτυχθεί συνεργατικές πρακτικές διδασκαλίας μέσω της διοργάνωσης δώδεκα εκπαιδευτικών ομίλων οι οποίοι παρέχουν την δυνατότητα στους μαθητές να ασχοληθούν μέσα στο σχολείο με τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους και μέσω παιγνιώδους μορφής να κατακτήσουν συγκεκριμένους τομείς όπως :

Όμιλος Μαθηματικών με τίτλο «Παιχνίδι και Μαθηματικά», Όμιλος Τέχνης με τίτλο «Μαθαίνω Έλληνες και ξένους ζωγράφους», Όμιλος παιδικής κινηματογραφικής λέσχης. Όμιλος μελοποιημένης ποίησης, Όμιλος φιλαναγνωσίας, Όμιλος με τίτλο «Όμιλος με τίτλο «Σκακιστικά ταξίδια,  Όμιλος με τίτλο: «Θεατρικό παιχνίδι, Όμιλος Γυμναστικής με τίτλο «Παιχνίδια»,  Όμιλος Φυσικής με τίτλο «Μαγικά Φυσικά»,  Όμιλος με τίτλο «TimelapseStopmotionanimation», Όμιλος με τίτλο “Με μια αγκαλιά τραγούδια», Όμιλος εκμάθησης Αγγλικών μαθητών πρώιμης παιδικής ηλικίας

 • Υλοποιούνται επίσης προγράμματα που στοχεύουν στην περαιτέρω μορφωτική και συναισθηματική εξέλιξη των μαθητών με απώτερο στόχο την συνολική πρόοδό τους. Τα προγράμματα είναι σχετικά με την ευαισθητοποίηση τους για το περιβάλλον καθώς και προγράμματα που τους φέρνουν σε επαφή με παιδιά από άλλες χώρες (teachers4Europe, e-twinning)

Σε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου προκύπτει ότι οι μαθητές αξιολογήθηκαν:

 • με παρατήρηση καθημερινή μέσα στην τάξη
 • παραδοσιακά, με τεστ σχεδιασμένα από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς που στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και όχι στην απλή χρήση της μεθόδου απομνημόνευσης
 • με συνθετικές εργασίες που εκπονηθήκαν είτε ατομικά είτε ομαδικά.

Συνολικά μέσω της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της αξιολόγησης των μαθητών διαπιστώνεται οτι προωθείται η γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική πρόοδος των μαθητών συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της συνεργασίας, του ομαδικού πνεύματος, της αυτοεκτίμησης, της θετικής αυτοαντίληψης και αυτοπεποίθησης.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 

Ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών

Μέσα από τη διαδικασία υλοποίησης του σχεδίου δράσης οι δάσκαλοι του σχολείου μας προετοιμάζουν τους μαθητές με σκοπό να γίνουν ενήλικες με πλατιά γνώση, υπευθυνότητα και ενδιαφέρον για τους άλλους, αξίες απαραίτητες για ατομική ηθική ανάπτυξη, διατήρηση διαπροσωπικών σχέσεων, ανθρώπινη και δημοκρατική κοινωνία, δίκαιο και φιλειρηνικό κόσμο. Οι μαθητές μέσα από την εκπαίδευσή τους στο σχολείο μαθαίνουν να πετυχαίνουν στον ακαδημαϊκό τομέα, να συνεργάζονται, να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στην οικογένειά τους και στο κοινωνικό σύνολο, να δέχονται και να σέβονται εθνικές ή θρησκευτικές διαφορές , να νοιάζονται για τους άλλους και για τον πλανήτη, να έχουν κριτική σκέψη και να είναι αποτελεσματικοί στη λήψη αποφάσεων.

Με σκοπό την αποτελεσματική ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας σύμφωνα και με τους παιδαγωγούς-ψυχολόγους(CarlRogersκαι ThomasLickona) ακολουθούν τις ακόλουθες στρατηγικές:

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου