Δραστηριότητες Ομίλου Λογοτεχνίας,  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Λογοτεχνία στο Δημοτικό Σχολείο

Παρουσίαση δραστηριοτήτων του Ομίλου Λογοτεχνίας από τις δασκάλες του Προτύπου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών "Κων/νος Καραμανλής" Δράκογλου Αναστασία και Κιννά Πασχαλίνα: