Εκπαιδευτικός όμιλος, Εργαστήρι δημιουργίας, Κατασκευές από λάστιχα-Εικαστικά