Εκπαιδευτικός όμιλος, οι αριθμοί παίζουν, Παιχνίδι "Φιδάκι"-Οι αριθμοί μέχρι το δέκα-Μαθηματικά Α τάξη

Υπεύθυνη ομίλου: Αθανασοπούλου Μαρία