Εκπαιδευτικός Όμιλος: Μαθαίνω Έλληνες και ξένους ζωγράφους μέσα απ' το παραμύθι

Στόχοι Ομίλου:

 

Η καλλιέργεια της αίσθησης της αρμονίας , της τάξης, του ωραίου μέσα από την επαφή με την τέχνη.
Η καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων, όπως παρατηρητικότητα, της προσοχής, της δύναμης αυτοσυγκέντρωσης, της επιμονής, του κριτικού νου και της ελεύθερης σκέψης που συντελούν στη νοηματική ωρίμανση του μαθητή.
Η ενεργοποίηση της φιλέρευνης διάθεσης των παιδιών.
Η βιωματική μάθηση , ώστε οι μαθητές να συνδέουν τη γνώση με την εμπειρία.
Η παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της δημιουργικής φαντασίας.
Η εξοικείωση με την τέχνη.
Η χαρά της δημιουργίας δικών τους έργων.

 

Αναλυτικό Πρόγραμμα διδασκαλίας-δράσεων

 

Μαθαίνουν τη ζωή και τα έργα ζωγράφων μέσα από παραμύθια.
Παρατηρούν, διακρίνουν λεπτομέρειες και τεχνοτροπίες των έργων.
Δημιουργούν τα δικά τους έργα.
Διασκεδάζουν μέσα από δραστηριότητες όπως : σπαζοκεφαλιές, παροιμίες, παιχνίδια παρατηρητικότητας, αντιστοιχίσεις κ. ά.

 

Εκπαιδευτικοί: Αθανασοπούλου Μαρία

 

Βαρσάμη Χρύσα

Διαβάστε επίσης: