Τα παιδιά του ομίλου μέσα από παραμύθια και πολλές δραστηριότητες γνώρισαν Έλληνες και ξένους ζωγράφους.
Από αυτούς, διάλεξαν έξι πίνακες τους οποίους παρουσίασαν με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο.