Εκπαιδευτικός Όμιλος: Η χώρα του παραμυθιού

Βασικός σκοπός είναι η ψυχαγωγία των μαθητών. Οι μαθητές μεταφέρονται σ’ ένα φανταστικό κόσμο, όπου διασκεδάζουν και ξεχνιούνται με τις περιπέτειες των ηρώων.

—
Στόχοι:
Εμπλουτισμός της εκφραστικής ικανότητας με πρακτικέςαναδιήγησης και δραματοποίησης
—Όξυνση της φαντασίας και της σκέψης
—Ανάπτυξη και εξάσκηση της μνήμης
—Καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου
—Καλλιέργεια κλίματος συνεργασίας και επικοινωνίας
Υπεύθυνη δασκάλα : Κιννά Πασχαλίνα