Ο όμιλος «Φιλαναγνωσία και e-δημιουργίες» απευθύνεται σε μαθητές της Δ,Ε,ΣΤ΄.

Κύριος στόχος του ομίλου είναι η εδραίωση της φιλικής σχέσεις των μαθητών με λογοτεχνικά κείμενα, η αισθητική καλλιέργεια, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η δραστηριοποίηση της φαντασίας και της δημιουργικότητας.

            Στους επιμέρους στόχους του προγράμματος συγκαταλέγονται η καλλιέργεια γλωσσικής έκφρασης, η κατανόηση κείμενων, η ανάπτυξη γραπτού λόγου, ο πληροφορικός γραμματισμός, η χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων με Τ.Π.Ε. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πραγματοποιούνται κατά βάση σε ομάδες προάγοντας δεξιότητες συνεργασίας, αλληλοεκτίμησης στο πλαίσιο μιας κοινότητας αναγνωστών- δημιουργών.  

      Ο όμιλος διαρθρώνεται στις εξής φάσεις: α) γνωριμία με εκπαιδευτικά λογισμικά, β) ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων από έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές και γ) ηλεκτρονικές δημιουργίες e-δημιουργίες. Η σειρά της υλοποίησης των φάσεων δεν είναι αυστηρά χρονικά οριοθετημένη.Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Από 9/12/2014 μέχρι και 16/12/2014.Στον όμιλο μπορούν να λάβουν μέρος μαθητές απ’όλα τα σχολεία του Ν. Σερρών.

Οι αιτήσεις μπορούν να σταλούν με φαξ στο φαξ του σχολείου: 2321059125

Η υπεύθυνη του ομίλου:Δρ. Αλεξία Πέννα

Αίτηση εγγραφής ομίλου.