Δίγλωσσο πολιτιστικο project "Ταξιδεύω σε άλλους πολιτισμούς"

Οι γλώσσες και οι κουλτούρες θεωρούνται ανοικτά συστήματα, τα οποία αλληλεπιδρούν και ανταλλάσσουν στοιχεία μεταξύ τους ανάλογα με τη γένεση, την εξέλιξη και τις πολιτισμικές επαφές που διατηρούν.

Στόχος του παραπάνω σχεδίου εργασίας είναι να έρθουν οι μαθητές μας σε επαφή με στοιχεία πολιτισμού κρατών, των οποίων επίσημη γλώσσα είναι η γερμανική και να αναπτύξουν ενδιαφέρον γι’ αυτή.