ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ-ΠΡΟΣΕΧΩ  ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΜΟΥ  ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ

 

Τα παιδιά του Β2 έχοντας ως σημεί αναφοράς τη διατροφική πυραμίδα
και στα παλίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ

  • παρακολούθησαν την προβολή της παρουσίασης του "Καροτένιου"
  • συζήτησαν χρησιμοποιώντας υλικό από την ιστοσελίδα του ΕΥΖΗΝ
  • έπαιξαν συμπληρώνοντας το σταυρόλεξο και τις ακροστιχίδες

διαθεματική σύνδεση με το μάθημα της Γλώσσας καθώς τα παιδιά σε επιλεγμένο κέιμενο του φυλλαδίου του Καροτένιου  ασκήθηκαν στο εντοπισμό αρνητικών λέξεων και στην αναγκαιότητα χρήσης τους στο λόγο.