Επαναληπτική δοκιμασία- Κριτήριο Τσ, Γκ-γγ-Γλώσσα Α τάξη

 

 -