Εκπαιδευτικό σενάριο «Πεπόνι, πεπόνι» (το γράμμα Π, π)-Γλώσσα Α τάξη

Έχει προηγηθεί η διδασκαλία των   γραμμάτων Αα , Ττ,   από το βιβλίο της γλώσσας Α’ Δημοτικού καθώς και ασκήσεις από το τετράδιο εργασιών της γλώσσας. Επίσης έχουν διεκπεραιώσει επιτυχώς το πρώτο στάδιο προσέγγισης του γραπτού και προφορικού λόγου (ολική προσέγγιση), ώστε να αναγνωρίζουν λέξεις οι οποίες περιέχουν το νέο φθόγγο αλλά και τις «φωνές» που έχουν διδαχτεί στο πρώτο στάδιο (πα, πε, πο, λα κτλ) και τις λέξεις. Τέλος οι μαθητές θα πρέπει να έχουν ξαναχρησιμοποιήσει κάποια από τα εργαλεία του υπολογιστή που θα αξιοποιηθούν στο συγκεκριμένο σενάριο, ώστε να είναι εξοικειωμένα με το ποντίκι.  

peponi peponi

 

 peponi peponi1

 Το σενάριο μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

 

 

Διαβάστε επίσης: