Επαναληπτική δοκιμασία, Γλώσσα Α τάξη,  Ενότητα, Η Ανοιξη