Το τσικαλάκι-Εργασίες μαθητών- Γλώσσα-Α τάξη

Στα πλαίσια του προγράμματος «Ανακαλύπτω τον εαυτό μου μέσα από τα μονοπάτια των λαϊκών παραμυθιών», που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης κατά το χολικό έτος 2014 -15 στο Α1 και Α2 τμήμα του σχολείου μας, δημιουργήσαμε ένα βίντεο για το λαϊκό παραμύθι «Το τσικαλάκι» σε αφήγηση της Αγνής Στρουμπούλη.

Εκπαιδευτικός,

Μαρία Ζερβάκη