Το ανάγλυφο της γης -Γεωγραφία Στ τάξη

Η εφαρμογή κατασκευάστηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου πληροφορικής

Δημιουργός: Νίκος Χορταράς, Στ τάξη, 10ο Δημ. Σχολ. Σερρών

Υπεύθυνος εκπ/κός: Σπύρος Κυριαζίδης