ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 4. Ετοιμασίες για το ταξίδι, Γλώσσα, Β τάξη