Ίδρυση Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου με τίτλο «Δημιουργία εκπαιδευτικών εφαρμογών με τα λογισμικά Microsoft Powerpoint & Adobe Flash

 
Διαβάστε επίσης: