Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 και ώρα 7.30 μ.μ μέσα στο οικείο διδακτήριο, ενώπιον των ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.Το έργο της εν λόγω επιτροπής λήγει με τη σύνταξη ειδικού σχετικού πρακτικού.Η κλήρωση (γενική και ειδική) θα είναι ίση σε κατά φύλο αναλογία. Αμέσως μετά τη διεξαγωγή των κληρώσεων, το ΕΠ.Ε.Σ. επικυρώνει το αποτέλεσμα και γνωστοποιεί με σχετική έγγραφη ανακοίνωση τα ονόματα των μαθητών και μαθητριών που καταλαμβάνουν τις καθορισμένες θέσεις. Με παράλληλη ανακοίνωσή του γνωστοποιεί επίσης τους δύο πίνακες με τους επιλαχόντες της προηγούμενης παραγράφου ,των οποίων η ισχύς παύει με τη λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2014-2015.Την τυπική εγκυρότητα της κλήρωσης εγγυάται με την προσωπική του παρουσία το ΕΠ.Ε.Σ. του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου.

 

Διαβάστε επίσης: