Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα  Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2015-2016

Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. https://depps.minedu.gov.gr έχουν αναρτηθεί οδηγίες

για την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος

2015-2016.Παρακαλούμε για τη μέριμνά σας ώστε να ενημερωθούν όλα τα σχολεία περιοχή ευθύνης σας

δεδομένου ότι από 22 Μαΐου έως και 9 Ιουνίου ορίστηκε ως το διάστημα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

των ενδιαφερομένων.

Αιτήσεις γίνονται στο https://www.iep.edu.gr/pps από Παρασκευή 22/05/2015 έως και Τρίτη 09/06/2015.

 

Η ανωτέρω κλήρωση θα διεξαχθεί την Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015 μέσα στο οικείο διδακτήριο και ενώπιον των

ενδιαφερομένων γονέων, από τριμελή επιτροπή γονέων, που ορίζεται από τους ίδιους.