Οι αιτήσεις για εγγραφές των μαθητών στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών "Κων/νος Καραμανλής" για τη συμμετοχή τους στην κλήρωση θα γίνει από 15/5/2013 μέχρι 27/5/2013.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες, που υποβάλλουν αίτηση για συμμετοχή στην κλήρωση, θα βεβαιώνουν με υπεύθυνη δήλωση ότι είναι οι κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών και δεν έχουν υποβάλει αίτηση σε άλλο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο. Επίσης θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού που θα συμμεττέχει στην κλήρωση.

Το υπόδειγμα της αίτησης και υπεύθυνης δήλωσης μπορείτε να το κατεβάσετε από εδώ.

Διαβάστε επίσης: