Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία (Νηπιαγωγεία – Δημοτικά Σχολεία)  για το σχολικό έτος 2013-2014

Αποφασίζουμε

 

την εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία για τα σχολικό έτος 2013-2014 ως εξής:

 Η επιλογή των μαθητών/τριών στα Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία θα γίνει με κλήρωση. Για τα υφιστάμενα Πρότυπα Πειραματικά Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, οι απόφοιτοι του Νηπιαγωγείου θα εγγραφούν στο συνδεδεμένο Δημοτικό Σχολείο. Ο αριθμός των μαθητών/τριών που μπορεί να εγγραφούν στο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο είναι ίσος με τον αριθμό των αποφοίτων του συνδεδεμένου...

 

 

 

Την εγκύκλιο μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Διαβάστε επίσης: