ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

 

ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (Α.Δ.Υ.Μ.)

 

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ:

ΑΠΡΙΛΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2014

 Πρόγραμμα επισκέψεων Από το Γενικό νοσοκομείο Σερρών: programma_episkepseon_gns_serron.doc