Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών-Δημιουργική γραφή-Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

Η αίτησή σας μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά στον σύνδεσμο:

https://dim-grafi.uowm.gr/index.php/form-2015-16

Διαβάστε επίσης: