Κατάσταση μαθητών-τριών που υπέβαλλαν αίτηση για την εισαγωγή τους στην Α τάξη για το σχολ. έτος 2015-16