Η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ

       Η θεωρία της υποβοηθούμενης ανακάλυψης της γνώσης καθώς και εκείνη της οικοδόμησης της γνώσης μέσα από την ενεργητική δράση των μαθητών που οδηγεί στη γνωστική σύγκρουση αποτέλεσαν τις βασικές αρχές για την καινοτόμα διδακτική μας πρακτική.

Δημιουργία Blog – παιδαγωγική χρησιμότητα

       Οι μαθητές μου κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως «εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, έκφρασης, αλλά και ως νοητικό εργαλείο και ως εργαλείο ανάπτυξης της σκέψης»: διερευνητικής μάθησης, προσομοίωσης, εκπαιδευτικών παιγνιδιών, αλληλεπιδραστικών πολυμέσων, γενικής χρήσης κ.ά..

Οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιήθηκαν ως: μέσο διανομής μαθησιακού, πληροφοριακού ή ενημερωτικού υλικού, μέσο επικοινωνίας, εργαλείο αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης των μαθητών, ως εργαλείο υποστήριξης διδασκαλίας κ.ά..

         Για την επιτυχία αυτού του σκοπού έπρεπε να γίνουν αλλαγές στις υπάρχουσες διδακτικές μεθόδους, τις μαθησιακές διαδικασίες, στο ρόλο του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν νέοι ρόλοι, μεθοδολογίες και πρακτικές, και υποστηρίχτηκε η καλλιέργεια σύνθετων δεξιοτήτων σκέψης.

          

Το Blog της Ε΄2 τάξης του Π. Π. Δ. Σχ. Σερρών

( https://peirserron.gr/index.php/blogs-protipoy/categories/listings/2012-09-28-22-50-02 )

       Δημιουργήσαμε ένα θεματικό Blog τμήματος τάξης (Ε΄2), ενσωματωμένο στην επίσημη ιστοσελίδα του σχολείου μας. Περιέχει, βασικά σημεία της διδασκαλίας, πρόσθετο διδακτικό υλικό, προτάσεις για διάβασμα ή περιήγηση στο δίκτυο κ.α.

       Άλλωστε, τo σχολείo, πέρα από το ρόλο της μετάδοσης γνώσεων και δεξιοτήτων έχει και το καθήκον να επιτρέψει στους μαθητές να αποκτήσουν ικανότητες έκφρασης. Χωρίς αυτήν την ικανότητα έκφρασης, οι μαθητές δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή (για ποιο λόγο να αφήσουμε ένα τέτοιο εργαλείο έκφρασης στην τηλεόραση;).

       Δημιουργήσαμε το ιστολόγιό μας για: επικοινωνία με άλλους, βοήθεια στους μαθητές και υποστήριξη της διδασκαλίας, δημόσια προβολή μιας συλλογικής εργασίας, προσωπική έκφραση, παρακίνηση μαθητών για μελέτη.

Εκτίμηση πρώτων αποτελεσμάτων λειτουργίας του Blog ( Ε΄2 )

           Η ανταπόκριση των μαθητών υπήρξε θετική πέρα από τις προσδοκίες μας. Αυτό ακριβώς στάθηκε και το κίνητρο για την ενασχόλησή τους με δραστηριότητες που υπό άλλες συνθήκες θα έδειχναν κουραστικές.

        Κι όπως λέει ο Sir Ken Robinson «Όταν διδάσκουμε σήμερα να έχουμε  τον νου μας ότι η κοινωνία στην οποία θα ζήσουν ως ενήλικες οι μαθητές μας, δε θα έχει καμία σχέση με τη δική μας!».