Προσθέτω γραπτώς κάθετα δεκαδικούς αριθμούς-Μαθηματικά Ε τάξη

prosthesi dekadikon arithmon graptos

 

Εκπαιδευτικός: Σπύρος Κυριαζίδης

 

 

Όταν θέλουμε να προσθέσουμε γραπτώς κάθετα δεκαδικούς αριθμούς π.χ. 24,35, 5,7 και 0,13 τους τοποθετούμε τον έναν κάτω από τον άλλο με τέτοιον τρόπο ώστε
οι δεκάδες, οι μονάδες, τα δέκατα και τα εκατοστά να βρίσκονται αντίστοιχα κάτω
από τις δεκάδες, τις μονάδες, τα δέκατα και τα εκατοστά.
Προσθέτουμε τους αριθμούς, όπως μάθαμε με τους ολόκληρους αριθμούς, και
τοποθετούμε την υποδιαστολή στη σωστή θέση.