Επαναληπτική δοκιμασία, Μαθηματικά Α τάξη, Μάθημα  58-63