Στρατηγικές πρόσθεσης με αριθμούς μέχρι το 20-Προσθέτω δυο ίδιους αριθμούς-Βρίσκω τα διπλά-Δραστηριότητα 2-Μαθηματικα Α τάξη-Εφαρμογή

brisko ta dipla

 

Εκπαιδευτικός: Σπύρος Κυριαζίδης

 

 

Στην πρόσθεση ένας τρόπος μοντελοποίησης της πράξης είναι να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές αντικέιμενα. Μία στρατηγική που χρησιμοποιούν είναι όταν χρησιμοποιούν το διπλάσιο άθροισμα για να προσθέσουν αριθμούς που διαφέρουν κατά μία μονάδα, π.χ. 7+6.Σ' αυτή την εφαρμογή οι μαθητές μαθαίνουν να προσθέτουν διπλάσια αθροίσματα.

 

Διαβάστε επίσης: