Επαναληπτική δοκιμασια, Α τάξη, Ενότητα:Ο κόσμος των βιβλίων