Επαναληπτική δοκιμασία, Μαθηματικά Α τάξη, Μάθημα 45-51