Επαναληπτική δοκιμασία, Μαθηματικά Α τάξη, Μάθημα 17-23