Κεφάλαιο 4ο- Φυτά- Φυσικά Στ τάξης-Σταυρόλεξο

Το σταυρόλεξο κατασκευάστηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου της πληροφορικής.

Υπεύθυνος εκπαιδευτικός: Σπύρος Κυριαζίδης

Δημιουργός: Αφροδίτη Μαλλιαρά, 7ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών, Στ τάξη