Εξισώσεις, ο άγνωστος είναι ο μειωτέος ή ο αφαιρετέος-Μαθηματικά-Στ τάξη