Διαθεματική δράση στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών και της Φυσικής Αγωγής-Κάνε το φύλλο ....φίλο- Φωτοσύνθεση-Κεφάλαιο 4-Φυτά-Φυσικά Στ τάξη


kane to fyllo filo

Εκπαιδευτικοί: Λεπτοκαρίδου Ελισάβετ, Σουργουτσίδου Όλγα

 

 

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί μια πρόταση για τη διδασκαλία της φωτοσύνθεσης όπως αυτή εφαρμόστηκε στο σχολείο μας, μέσα από το μάθημα των Φυσικών Επιστημών και της Φυσικής Αγωγής. Με βοηθό το παραμύθι, το παιχνίδι, τα πειράματα και τις βιωματικές δραστηριότητες τα παιδιά γνώρισαν με ελκυστικό και διασκεδαστικό τρόπο τη φωτοσύνθεση και τα οφέλη της στον άνθρωπο υιοθετώντας θετική στάση απέναντι στη φύση, τη γνώση και την μάθηση.

Διαβάστε επίσης: