Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου-Μαθηματικά Στ τάξη