ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΗΣΑΙΑΣ-ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


 

 Η εφαρμογή κατασκευάστηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του ομίλου πληροφορικής.

Δημιουργός: Δήμητρα Δήμου, Στ τάξη, 7ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών

Υπεύθυνος εκπ/κός: Σπύρος Κυριαζίδης