Ελληνιστικά χρόνια-Ενότητες 34-37, Ιστορία, Δ τάξη