Ο Χρυσός Αιώνας του Περικλή-Ιστορία- Δ τάξη

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο δράσης του σχολείου με τίτλο: Κατασκευάζοντας εκπαιδευτικές εφαρμογές με το PowerPoint 2013

Δημιουργός: Γάτσιος Γεώργιος

Επιμορφωτής: Σπύρος Κυριαζίδης