28η Οκτωβρίου-Η μάχη των οχυρών Ρούπελ

afisa

Για να εμφανιστεί η εφαρμογή πατήστε στον υπερσύνδεσμο της σελίδας που εμφανίζεται.

Ιστοριογραμμή μάχης Οχυρών

afisa1

Πηγές:

1. www.army.gr

2. www.serrelib.gr

3. Ρούπελ, αναμνήσεις των πρωταγωνιστών, Κοτρίδης Ηλίας,Σέρρες 2006

4. Μαθιόπουλος Βάσος Π., Εικόνες Κατοχής, Δ.Ο.Λ. 2006.

5. Από το αφιέρωμα της εφημερίδας Μακεδονίας: Το Ρούπελ και η Μάχη των Οχυρών, Επιμέλεια αφιερώματος, κείμενο, συνεντεύξεις: Στέλιος Κούκος