Η εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο λειτουργίας του Περιφερειακού Θεματικού Δικτύου με τίτλο: Δημιουργώντας εκπαιδευτικές εφαρμογές με το PowerPoint 2013

 

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Άθροισμα γωνιών τριγώνου- Κεφάλαιο 58-Σχεδιάζω γωνίες-Εφαρμογή 1η-Μαθηματικά Στ τάξη

Είδη γωνιών-Μετρώ τις γωνίες με το μοιρογνωμόνιο-Κατασκευάζω γωνίες-Μαθηματικά Ε΄ τάξης - Ενότητα 7

Άθροισμα γωνιών τετραπλεύρου-Σχεδιάζω γωνίες-Κεφ. 58-Μαθηματικά Στ τάξης

Είδη γωνιών-Μαθηματικά Ε΄ τάξης - Ενότητα 7

Άθροισμα δύο ή τριών γωνιών-Μαθηματικά Στ΄Δημοτικού. Κεφάλαιο 58-Geogebra

 

Διαβάστε επίσης: