Οι μαθητές μιας τάξης παίζουν ένα παιχνίδι. Μετράνε όλοι μαζί από το 1 μέχρι το 100 δυνατά και κάθε φορά που φτάνουν σε πολλαπλάσιο του 3 ή σε αριθμό που τελειώνει σε 3 χειροκροτούν. Όποιος δε χειροκροτήσει βγαίνει από το παιχνίδι. Πόσες φορές θα πρέπει να έχει χειροκροτήσει κάποιος μαθητής για να μη βγει από το παιχνίδι και να τερματίσει φτάνοντας στο 100;

Το ρόβλημα σε μορφή pdf: πρόβλημα pdf

H λύση του προβλήματος: Λύση pdf