Το πρόβλημα της εβδομάδας "Τους καπέλωσε", Διαγωνισμοί μαθηματικών- Προβλήματα

 

 

Τρεις φίλοι κάθονται σε μία σειρά, έτσι ώστε ο τελευταίος να βλέπει τους δύο μπροστινούς του, ο μεσαίος τον πρώτο και ο πρώτος κανέναν. Ο δάσκαλός τους φοράει στον καθένα τους από ένα μαύρο ή ένα κόκκινο καπέλο. Τους λέει πως τουλάχιστον ένα καπέλο είναι κόκκινο, αλλά κανείς τους δεν μπορεί να δει το καπέλο που φοράει. Κερδίζει όποιος βρει το χρώμα του καπέλου του, ξεκινώντας από τον τρίτο στη σειρά. Αυτός δηλώνει πως δεν ξέρει τι χρώμα καπέλο φοράει. Έρχεται η σειρά του δεύτερου, ο οποίος λέει το ίδιο. Όταν έρχεται η σειρά του πρώτου, παρόλο που δεν βλέπει κανέναν τους, δηλώνει με ικανοποίηση πως ξέρει τι χρώμα καπέλο φοράει. Πως το βρήκε και τι χρώμα είναι αυτό;

toys kapelose

 

Η λύση του προβλήματος θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου.

Τη λύση του προβλήματος μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.