Το μέγεθός του ψαριού

 

Ένα είδος ψαριού διπλασιάζει κάθε μέρα το μέγεθός του, ώσπου φτάνει στο μέγιστο δυνατό μέγεθος τη 12η μέρα. Σε πόσες ημέρες θα είχε φτάσει στο μισό του μέγεθος;

 eikona problem10-11-2012

Το πρόβλημα σε μορφή pdf.

 

Η λύση του προβλήματος θα ανακοινωθεί την Τετάρτη 21 Νοεμβρίου.