Ζώα-Κεφάλαιο 5-Φυσικά-Στ τάξη

Δημιουργός: Νίκος Τσούκας

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης: Δημιουργώντας εκπαιδευτικές εφαρμογές με το PowerPoint 2013

Επιμορφωτής προγράμματος: Σπύρος Κυριαζίδης