Μαθαίνω την Ελλάδα-Γεωγραφικά διαμερίσματα

Δημιουργός εφαρμογής: Δάφνη Κύρλου

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της δράσης: Δημιουργώντας εκπαιδευτικές εφαρμογές με το PowerPoint 2013

Επιμορφωτής δράσης: Σπύρος Κυριαζίδης