Αγιασμός σχολείου

Ο αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς θα γίνει την Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου καιι ώρα 9.οο π.μ. στην αυλή του σχολείου.