Προσωρινός αξιολογικός πίνακας υποψηφίων για πλήρωση λειτουργικών κενών στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών με απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών, διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2021-2022.

Σύμφωνα με την 57/ΔΕΠΠΣ/19-8-2021 (Ανακοινοποίηση 22/8/2021) ανακοινώνουμε τον Προσωρινό αξιολογικό πίνακας υποψηφίων για πλήρωση λειτουργικών κενών στο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών με απόσπαση μονίμων εκπαιδευτικών, διάρκειας ενός (1) διδακτικού έτους, για το έτος 2021-2022.
Επί των πινάκων μοριοδότησης υποβάλλονται τυχόν ενστάσεις στην πλατφόρμα της αίτησης σε ειδικό πεδίο εντός μιας (1) ημέρας από την επομένη της ανάρτησής τους.

Τον Πίνακα μπορείτε να τον κατεβάσετε από εδώ.