ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ Α ΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛ. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2021-22

 

 
 
 
Το αρχείο μπορείτε επίσης να το κατεβάσετε από εδώ . Παρακαλούνται οι γονείς των μαθητών που επιλέχθηκαν για την εισαγωγή τους στην Α τάξη του Πειραματικού Δημ. Σχολ. Σερρών να επικοινωνήσουν με τα Δημοτικά σχολεία που έκαναν εγγραφή τα παιδιά τους για να ενημερώσουν τους διευθυντές των σχολείων για το αποτέλεσμα της κλήρωσης έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην εγγραφή των μαθητών που επιλέχθηκαν στο σχολείο μας.
Αν κάποιος γονέας δεν επιθυμεί την εγγραφή του παιδιού του στο σχολείο μας παρ'όλο που επιλέχθηκε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τη διεύθυνση του Πειραματικού Δημ. Σχολ. Σερρών για να μας ενημερώσει έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην πρόσκληση των επιλαχόντων. Απαραίτητη είναι η υπογραφή υπεύθυνης δήλωσης με την οποία θα ενημε΄ρωνει τη διεύθυνση του σχολείου για τη μη φοίτηση του παιδιού του.
Επίσης όσοι από τους γονείς επιθυμούν να κάνουν δήλωση φοίτησης του παιδιού τους στο Ολοήμερο του Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Σερρών να προσέλθουν στο σχολείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες για να υποβάλλουν αίτηση για το ολοήμερο.