Back to Top

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών

"Κων/νος Καραμανλής"

Blogs Προτύπου Πειραματικού Σερρών

 • Αρχική
  Αρχική Εδώ μπορείτε να βρείτε όλες τις καταχωρήσεις blog που περιέχει η ιστοσελίδα.
 • Κατηγορίες
  Κατηγορίες Εμφανίζει μια λίστα κατηγοριών από αυτό το blog.
 • Ετικέτες
  Ετικέτες Εμφανίζει μια λίστα των ετικετών που έχουν χρησιμοποιηθεί στο blog.
 • Συντάκτες
  Συντάκτες Αναζήτηση για το αγαπημένο σας blogger από αυτό το site.
 • Ιστολόγια ομάδας
  Ιστολόγια ομάδας Βρείτε τις αγαπημένες σας ομάδες blog εδώ.
 • Σύνδεση
Σπύρος Κυριαζίδης

Σπύρος Κυριαζίδης

Ο/Η Σπύρος Κυριαζίδης δεν έχει συμπληρώσει τα στοιχεία βιογραφίας του/της ακόμα

Η μικροεφαρμογή Ισοδύναμα κλάσματα (Equivalent fractions) δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ισοδύναμων κλασμάτων και έλεγχο του αποτελέσματος.
Εδώ μπορεί κάποιος να επιλέξει να δουλέψει με τετράγωνα ή κύκλους επιλέγοντας Square ή Circle από την επάνω οριζόντια γραμμή εργαλείων. Διατίθενται έτοιμες αναπαραστάσεις κλασμάτων (επιλογή Automatic) αλλά υπάρχει και η δυνατότητα κατασκευής δικών μας κλασμάτων (επιλογή Build Your Own). Υπάρχουν τρία σχήματα ένα επάνω και δύο κάτω, με διαφορετικά χρώματα, στα οποία μπορούμε να χωρίσουμε μέχρι 16 οριζόντια και μέχρι 16 κάθετα ίσα κομμάτια δηλαδή μέχρι 256 τετραγωνάκια (αντίστοιχα στον κύκλο μέχρι 24 τόξα). Η μικροεφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στα σχήματα να χωριστούν σε όσα μέρη θέλουμε και να προσδιοριστεί με αυτόν τον τρόπο ένα κλάσμα. Στη μέση της εφαρμογής υπάρχει μια αριθμογραμμή με βαθμολόγηση από το 0 έως 1. Έτσι, κάθε φορά που κατασκευάζουμε ένα κλάσμα εκτός από τη εικονική αναπαράσταση κατασκευάζεται συγχρόνως και ένα κλάσμα πάνω στην αριθμογραμμή. Όταν τα κλάσματα που κατασκευάζονται στις τρεις εικόνες είναι ισοδύναμα οι τρεις αριθμοί επάνω στην αριθμογραμμή συμπίπτουν.

Για παράδειγμα  επιλέξαμε να κατασκευάσουμε το δικό μας κλάσμα (επιλογή Build Your Own) και στην επάνω εικόνα σχηματίσαμε το κλάσμα 2/3.

Στην  μπλε εικόνα με τις μπάρες σχηματίσαμε το κλάσμα 6/9 και παρατηρούμε ότι επάνω στην αριθμογραμμή τα δύο κλάσματα 6/9 και 2/3 συνέπεσαν.

Στην πράσινη εικόνα με τις μπάρες σχηματίσαμε το κλάσμα 12/18 και παρατηρούμε ότι επάνω στην αριθμογραμμή τα τρία κλάσματα 12/18, 6/9 και 2/3 συνέπεσαν. Άρα 2/3=6/9=12/18.

 

Η μικροεφαρμογή Base Bloke Decimals (προσθέτω και αφαιρώ δεκαδικούς αριθμούς) έχει δύο βασικές λειτουργίες α) τη δημιουργία προβλήματος (Create Problem) με την οποία δημιουργούμε μόνοι μας και επεξεργαζόμαστε μια πρόσθεση ή αφαίρεση και β) Επόμενο πρόβλημα (Next problem) όπου μας προσφέρονται έτοιμες οι πράξεις τις οποίες μπορούμε να επεξεργαστούμε.
Υπάρχουν τρεις ρυθμίσεις με κυλιόμενες μπάρες:
1) οι Δεκαδικές θέσεις (Dec. Places) μπορούμε να επιλέξουμε ώστε ο αριθμός να έχει μια, δύο ή τρεις δεκαδικές θέσεις δηλαδή δέκατα, εκατοστά και χιλιοστά.
2) Τη βάση του συστήματος αρίθμησης (Base =10). Μπορεί να είναι το 10, 5, 4, 3 και 2.

Επιλέγουμε τη δημιουργία προβλήματος (Create a problem) με τρεις δεκαδικές θέσεις (Dec. Places = 3), στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης (Base = 10) και 4 κολώνες (Columns = 4).

Επιλέγοντας τα μπλε και κόκκινα κυβάκια σχηματίσαμε την αφαίρεση 0,212-0,124.Επειδή το 4 των χιλιοστών δεν μπορεί να αφαιρεθεί από το 2 σύρουμε την μια μπλε ράβδο από την τρίτη κολώνα των εκατοστών και τη φέραμε στην τέταρτη κολώνα των χιλιοστών όπου εκεί αυτή διασπάστηκε σε 10 μικρά κυβάκια.

Περιγραφή


Το μάθημα αυτό είναι επαναληπτικό μάθημα στους στόχους των προηγούμενων τριών μαθημάτων, δηλαδή των μαθημάτων 5, 6 και 7. Θα πραγματοποιηθούν επαναληπτικές δραστηριότητες στα θέματα της πρόσθεσης και αφαίρεσης ομωνύμων κλασμάτων  καθώς και στον πολλαπλασιασμό κλάσματος με ακέραιο αριθμό.

Με αυτήν την μικροεφαρμογή οι μαθητές ασκούνται αφενός στο να μετατρέπουν και να βρίσκουν ισοδύναμα κλάσματα αλλά και αφετέρου να συγκρίνουν κλάσματα βρίσκοντας και τοποθετώντας ένα κλάσμα μεταξύ δύο άλλων επάνω στην αριθμογραμμή.

Αρχικά παρουσιάζεται μια εικόνα  και ζητείται να μετατραπούν τα δύο κλάσματα σε ισοδύναμα, δηλαδή να έχουν τον ίδιο παρονομαστή. Αφού απαντηθεί σωστά η ερώτηση και συμπληρωθούν τα ισοδύναμα ½=3/6 και 4/6=4/6. Η εφαρμογή επιβεβαιώνει τη σωστή απάντηση και παρουσιάζει μια αριθμογραμμή βαθμολογημένη με μονάδα το 1/6 και ζητά να προσδιορίσουμε επάνω σε αυτήν την θέση του 4/6.

Αναρτήθηκε από σε σε Δ τάξη

Παιχνίδι «Ο επισκέπτης με το σκούτερ»


Βοηθήστε τον μαθητή να αγοράσει ένα σκούτερ που θα τον βοηθήσει στο μοίρασμα των εφημερίδων.

 

Αναρτήθηκε από σε σε Δ τάξη

Στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι να φτάσουν όλες οι κόκκινες μάρκες στο δεξί μέρος 1, με όσο τον δυνατόν λιγότερες κάρτες.
Πατάμε επάνω στην στοίβα με τις κλειστές κάρτες και ανοίγει μια κάρτα η οποία θα είναι η
κάρτα στόχος.
Σύμφωνα με αυτήν την κάρτα μετακινούμε μια ή περισσότερες μάρκες ώστε το άθροισμα των κλασμάτων που μετακινήθηκαν να είναι μικρότερο ή ίσο με το κλάσμα στόχο.
Για παράδειγμα, ανοίξει κάρτα ¾ μπορούμε να μετακινήσουμε τη μάρκα σε μια γραμμή στη θέση ¾ ή σε δύο γραμμές στη θέση ¼ και 4/8 επειδή 4/8=2/4 και ¼+2/4=3/4.

Αναρτήθηκε από σε σε Δ τάξη

 

Στο παιχνίδι αυτό, ο Γράμπι το ανθρωπάκι της εικόνα ς, πηγαίνει και κρύβεται πίσω από τον πράσινο φράχτη στο βάθος και δηλώνεται σε πόσα μέρη χωρίζεται ο τοίχος π.χ. σε 9 μέρη.
Ο μαθητής λοιπόν σχηματίζει ένα κλάσμα επάνω στο χώρο του κλάσματος γράφοντας τον αριθμητή π.χ. 6/9 ώστε να πετύχει τη θέση που κρύφτηκε ο Γκράμι. Αν πετύχει τη θέση επιβραβεύεται ο μαθητής, αν όμως κάνει λάθος του λέει το παιχνίδι ότι το κλάσμα είναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο και ο μαθητής αλλάζει το κλάσμα ώστε να το κάνει μεγαλύτερο ή μικρότερο αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο επίσης ο μαθητής ασκείται στο ότι όταν μεγαλώνει ή μικραίνει τον αριθμητή του κλάσματος αν τίστοιχα μεγαλώνει ή μικραίνει και το κλάσμα.

 

Αναρτήθηκε από σε σε Δ τάξη

Με αυτό το εργαλείο μπορούμε να έχουμε μεταβλητές αριθμογραμμές με υποδιαιρέσεις από ½ μέχρι 1/15 που ρυθμίζονται με το βελάκια από την επιλογή step size. Επίσης από το κουμπί New Bar μπορούμε να επιλέγουμε κλασματικές μπάρες ή λωρίδες με διαφορετικά χρώματα τις οποίες μπορούμε να μετακινούμε επάνω στο χώρο εργασίας της εφαρμογής και να τις αντιστοιχίζουμε με την αριθμογραμμή.
Για παράδειγμα, ο δάσκαλος μπορεί να προτείνει την εξής άσκηση: Σχηματίστε μια αριθμογραμμή με μονάδα μέτρησης π.χ. το 1/6. Πάνω στην αριθμογραμμή πάρτε τα κλάσματα όπως π.χ. το 4/6 ή 8/6 και αναλύστε τα σε άθροισμα άλλων ομωνύμων κλασμάτων ή αν είναι καταχρηστικά κλάσματα σε άθροισμα ακεραίων και κλασμάτων, δημιουργώντας μπάρες κλασμάτων από την αρχή 0 οι οποίες θα είναι συνεχόμενες η μία μετά την άλλη. Πηγαίνουμε στην αντίστοιχη εφαρμογή και πατάμε το κουμπί clear για να καθαρίσει η οθόνη. Με τα βελάκια στο κουμπί step size επιλέγουμε το 1/6 που θα είναι η μονάδα
μέτρησης στην αριθμογραμμή.

Με αυτό το εργαλείο μπορούμε να έχουμε μεταβλητές αριθμογραμμές με υποδιαιρέσεις από ½ μέχρι 1/15 που ρυθμίζονται με το βελάκια από την επιλογή step size. Επίσης από το κουμπί New Bar μπορούμε να επιλέγουμε κλασματικές μπάρες ή λωρίδες με διαφορετικά χρώματα τις οποίες μπορούμε να μετακινούμε επάνω στο χώρο εργασίας της εφαρμογής και να τις αντιστοιχίζουμε με την αριθμογραμμή.
Για παράδειγμα, ο δάσκαλος μπορεί να προτείνει την εξής άσκηση: Σχηματίστε μια αριθμογραμμή με μονάδα μέτρησης το 1/5 και πάνω σε αυτήν δημιουργήστε από την αρχή του άξονα 0/5 τις μπάρες με μήκη 2/5, 5/5, 7/5 και διαφορετικά χρώματα.
Πηγαίνουμε στην αντίστοιχη εφαρμογή και πατάμε το κουμπί clear για να καθαρίσει η οθόνη. Με τα βελάκια στο κουμπί step size επιλέγουμε το 1/5 που θα είναι η μονάδα μέτρησης στην αριθμογραμμή. Αριστερά στα κουτάκια του New Bar επιλέγουμε κάθε φορά τη μπάρα ή λωρίδα του κλάσματος όπως 2/5 και δίνουμε το χρώμα κίτρινο, 5/5 με χρώμα πορτοκαλί και 7/5 με χρώμα πράσινο μετακινούμε όλες τις λωρίδες ώστε να ξεκινούν από την αρχή 0/5.Μπορούμε να κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις για τα μήκη των λωρίδων όπως το 5/5 αντιστοιχεί στο 1, το 7/5 είναι μεγαλύτερο από 1. Το 2/5 είναι δύο φορές το μήκος 1/5 το οποίο μπορούμε να σχηματίσουμε και να μετρήσουμε με αυτό το 2/5.

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ισοδύναμων κλασμάτων και έλεγχο του αποτελέσματος.
Εδώ μπορεί κάποιος να επιλέξει να δουλέψει με τετράγωνα ή κύκλους επιλέγοντας Square ή Circle από την επάνω οριζόντια γραμμή εργαλείων. Διατίθενται έτοιμες αναπαραστάσεις κλασμάτων (επιλογή Automatic) αλλά υπάρχει και η δυνατότητα κατασκευής δικών μας κλασμάτων (επιλογή Build Your Own). Υπάρχουν τρία σχήματα ένα επάνω και δύο κάτω, με διαφορετικά χρώματα, στα οποία μπορούμε να χωρίσουμε μέχρι 16 οριζόντια και μέχρι 16 κάθετα ίσα κομμάτια δηλαδή μέχρι 256 τετραγωνάκια (αντίστοιχα στον κύκλο μέχρι 24 τόξα). Η μικροεφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στα σχήματα να χωριστούν σε όσα μέρη θέλουμε και να προσδιοριστεί με αυτόν τον τρόπο ένα κλάσμα. Στη μέση της εφαρμογής υπάρχει μια αριθμογραμμή με βαθμολόγηση από το 0 έως 1. Έτσι, κάθε φορά που κατασκευάζουμε ένα κλάσμα εκτός από τη εικονική αναπαράσταση κατασκευάζεται συγχρόνως και ένα κλάσμα πάνω στην αριθμογραμμή. Όταν τα κλάσματα που κατασκευάζονται στις τρεις εικόνες είναι ισοδύναμα οι τρεις αριθμοί επάνω στην αριθμογραμμή συμπίπτουν.

Αναρτήθηκε από σε σε Γ τάξη

Κάθε φορά προτείνεται μια αριθμογραμμή και από πάνω κλάσματα τα οποία πρέπει να
σύρουμε και να τοποθετήσουμε στη σωστή θέση. Ενδιαφέρον είναι ότι πολλές φορές τα
κλάσματα που προτείνονται δεν είναι με τον ίδιο παρονομαστή αλλά με ένα παρονομαστή
τέτοια ώστε να είναι ισοδύναμα. Ο μαθητής λοιπόν δοκιμάζεται ώστε να προσδιορίζει και
τη θέση ισοδύναμων κλασμάτων.

 

Η εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα κατασκευής ισοδύναμων κλασμάτων και έλεγχο του αποτελέσματος.

Εδώ μπορεί κάποιος να επιλέξει να δουλέψει με τετράγωνα ή κύκλους επιλέγοντας Squareή Circle από την επάνω οριζόντια γραμμή εργαλείων. Διατίθενται έτοιμες αναπαραστάσεις κλασμάτων (επιλογή Automatic) αλλά υπάρχει και η δυνατότητα κατασκευής δικών μας κλασμάτων (επιλογή BuildYourOwn). Υπάρχουν τρία σχήματα ένα επάνω και δύο κάτω, με διαφορετικά χρώματα, στα οποία μπορούμε να χωρίσουμε μέχρι 16 οριζόντια και μέχρι 16 κάθετα ίσα κομμάτια δηλαδή μέχρι 256 τετραγωνάκια (αντίστοιχα στον κύκλο μέχρι 24 τόξα). Η μικροεφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στα σχήματα να χωριστούν σε όσα μέρη θέλουμε και να προσδιοριστεί με αυτόν τον τρόπο ένα κλάσμα. Στη μέση της εφαρμογής υπάρχει μια αριθμογραμμή με βαθμολόγηση από το 0 έως 1. Έτσι, κάθε φορά που κατασκευάζουμε ένα κλάσμα εκτός από τη εικονική αναπαράσταση κατασκευάζεται συγχρόνως και ένα κλάσμα πάνω στην αριθμογραμμή. Όταν τα κλάσματα που κατασκευάζονται στις τρεις εικόνες είναι ισοδύναμα οι τρεις αριθμοί επάνω στην αριθμογραμμή συμπίπτουν.

 

 

 

Αναρτήθηκε από σε σε Γ τάξη

Δίνεται η εικόνα ενός κλάσματος και η συμβολική του γραφή. Ο μαθητής πρέπει να βρει και να συμπληρώσει στις κενές θέσεις ένα ισοδύναμο κλάσμα. Για να προσδιορίσει τον παρονομαστή του ισοδυνάμου κλάσματος θα πρέπει να δοκιμάσει διάφορους αριθμούς με τα βελάκια στο κουμπί που λέει pieces.Προσδιορίζοντας λοιπόν στο σημείο αυτό έναν αριθμό η εικόνα χωρίζεται σε τόσα κομμάτια, αν ο αριθμός αυτός δεν είναι ο σωστός π.χ. 12 οι γραμμές στο χωρισμό δεν συμπίπτουν.Όταν ο αριθμός που διαλέγουμε στο μέρος pieces είναι ο σωστός, δηλαδή ο παρονομαστής ισοδυνάμου κλάσματος τότε οι γραμμές συμπίπτουν και μπορούμε να συμπληρώσουμε το σωστό κλάσμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Μπορούμε να ελέγξουμε την ορθότητα του αποτελέσματος πατώντας το κουμπί Check.

 

Πατώντας το κουμπί New Whole παρουσιάζεται κάθε φορά στην οθόνη ένα κλάσμα γραμμένο συμβολικά και μια κενή εικόνα όπου ο μαθητής θα πρέπει να σχηματίσει εικονικά το δεδομένο κλάσμα. Με την μπάρα και τα βέλη που παρουσιάζονται κάτω από την εικόνα αρχικά θα πρέπει να επιλέξουμε τον αριθμό των κομματιών που θα χωριστεί η εικόνα δηλαδή τον παρονομαστή του κλάσματος. Στη συνέχεια με το βελάκι θα επιλέξουμε και θα χρωματιστούν τόσα κομμάτια όσα δείχνει ο αριθμητής του κλάσματος. Με το κουμπί Check θα ελέγξουμε αν είναι σωστή η απάντησή μας.

 

Με αυτό το εργαλείο μπορούμε να έχουμε μεταβλητές αριθμογραμμές με υποδιαιρέσεις από ½ μέχρι 1/15 που ρυθμίζονται με ταβελάκια από την επιλογή step size. Επίσης από το κουμπί New Bar μπορούμε να επιλέγουμε κλασματικές μπάρες ή λωρίδες με διαφορετικά χρώματα τις οποίες μπορούμε να μετακινούμε επάνω στο χώρο εργασίας της εφαρμογής και να τις αντιστοιχίζουμε με την αριθμογραμμή.
Για παράδειγμα, ο δάσκαλος μπορεί να προτείνει την εξής άσκηση: Σχηματίστε μια αριθμογραμμή με μονάδα μέτρησης το 1/5 και πάνω σε αυτήν δημιουργήστε από την αρχή του άξονα 0/5 τις μπάρες με μήκη 2/5, 5/5, 7/5 και διαφορετικά χρώματα.

Πηγαίνουμε στην αντίστοιχη εφαρμογή και πατάμε το κουμπί clear για να καθαρίσει η οθόνη. Με τα βελάκια στο κουμπί step size επιλέγουμε το 1/5 που θα είναι η μονάδα μέτρησης στην αριθμογραμμή.Αριστερά στα κουτάκια του New Bar επιλέγουμε κάθε φορά τη μπάρα ή λωρίδα του κλάσματος όπως 2/5 και δίνουμε το χρώμα κίτρινο, 5/5 με χρώμα πορτοκαλί και 7/5 με χρώμα πράσινο μετακινούμε όλες τις λωρίδες ώστε να ξεκινούν από την αρχή 0/5.

 

 

Στο παιχνίδι αυτό, ο Γράμπι το ανθρωπάκι της εικόνας, πηγαίνει και κρύβεται πίσω από τον πράσινο φράχτη στο βάθος και δηλώνεται σε πόσα μέρη χωρίζεται ο τοίχος π.χ. σε 9 μέρη. Ο μαθητής λοιπόν σχηματίζει ένα κλάσμα επάνω στο χώρο του κλάσματος γράφοντας τον αριθμητή π.χ. 6/9 ώστε να πετύχει τη θέση που κρύφτηκε ο Γκράμι. Αν πετύχει τη θέση επιβραβεύεται ο μαθητής, αν όμως κάνει λάθος του λέει το παιχνίδι ότι το κλάσμα είναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο και ο μαθητής αλλάζει το κλάσμα ώστε να το κάνει μεγαλύτερο ή μικρότερο αντίστοιχα. Με αυτό τον τρόπο επίσης ο μαθητής ασκείται στο ότι όταν μεγαλώνει ή μικραίνει τον αριθμητή του κλάσματος αντίστοιχα μεγαλώνει ή μικραίνει και το κλάσμα.

Με ετικέτα στο: Αριθμογραμμή κλάσματα

 

Με αυτό το εργαλείο μπορούμε να έχουμε μεταβλητές αριθμογραμμές με υποδιαιρέσεις από ½ μέχρι 1/15 που ρυθμίζονται με το βελάκια από την επιλογή step size . Επίσης από το κουμπί New Bar μπορούμε να επιλέγουμε κλασματικές μπάρες ή λωρίδες με διαφορετικά χρώματα τις οποίες μπορούμε να μετακινούμε επάνω στο χώρο εργασίας της εφαρμογής και να τις αντιστοιχίζουμε με την αριθμογραμμή.Για παράδειγμα, ο δάσκαλος μπορεί να προτείνει την εξής άσκηση: Σχηματίστε μια αριθμογραμμή με μονάδα μέτρησης το 1/5 και πάνω σε αυτήν δημιουργήστε από την αρχή του άξονα 0/5 τις μπάρες με μήκη 2/5, 5/5, 7/5 και διαφορετικά χρώματα. Πηγαίνουμε στην αντίστοιχη εφαρμογή και πατάμε το κουμπί clear για να καθαρίσει η οθόνη. Με τα βελάκια στο κουμπί step size επιλέγουμε το 1/5 που θα είναι η μονάδα μέτρησης στην αριθμογραμμή.
 
 
 
 

 

Αναρτήθηκε από σε σε Δ τάξη

 

Δίνεται η εικόνα ενός κλάσματος και η συμβολική του γραφή. Ο μαθητής πρέπει να βρει και να συμπληρώσει στις κενές θέσεις ένα ισοδύναμο κλάσμα. Για να προσδιορίσει τον παρονομαστή του ισοδυνάμου κλάσματος θα πρέπει να δοκιμάσει διάφορους αριθμούς με τα βελάκια στο κουμπί που λέει
pieces. Προσδιορίζοντας λοιπόν στο σημείο αυτό έναν αριθμό η εικόνα χωρίζεται σε τόσα κομμάτια, αν ο αριθμός αυτός δεν είναι ο σωστός π.χ. 12 οι γραμμές στο χωρισμό δεν συμπίπτουν και φαίνονται όπως στην παρακάτω εικόνα. Όταν ο αριθμός που διαλέγουμε στο μέρος pieces είναι ο σωστός, δηλαδή ο παρονομαστής ισοδυνάμου κλάσματος τότε οι γραμμές συμπίπτουν και μπορούμε να συμπληρώσουμε το σωστό κλάσμα όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. Μπορούμε να ελέγξουμε την ορθότητα του αποτελέσματος πατώντας το κουμπί Check.
 
Με ετικέτα στο: Ισοδύναμα κλάσματα

 

Κάθε φορά πατώντας το κουμπί New Fraction εμφανίζεται μια νέα εικόνα κλάσματος στον υπολογιστή ο μαθητής θα πρέπει να γράψει συμβολικά το κλάσμα συμπληρώνοντας δίπλα τις δύο κενές μπάρες με τον αριθμητή και παρονομαστή του κλάσματος. Πατώντας Check ελέγχει αν είναι σωστή η απάντησή του.
 
 

 

Πατώντας το κουμπί New Whole παρουσιάζεται κάθε φορά στην οθόνη ένα κλάσμα γραμμένο συμβολικά
και μια κενή εικόνα όπου ο μαθητής θα πρέπει να σχηματίσει εικονικά το δεδομένο κλάσμα. Με την μπάρα
και τα βέλη που παρουσιάζονται κάτω από την εικόνα αρχικά θα πρέπει να επιλέξουμε τον αριθμό των κομματιών
που θα χωριστεί η εικόνα δηλαδή τον παρονομαστή του κλάσματος. Στη συνέχεια με το βελάκι θα επιλέξουμε
και θα χρωματιστούν τόσα κομμάτια όσα δείχνει ο αριθμητής του κλάσματος. Με το κουμπί Check θα ελέγξουμε
αν  είναι σωστή η απάντησή μας.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στα παρακάτω τρία έργα γίνεται εφαρμογή σύνθετης  κίνησης ενός αντικειμένου:

 1. Το αντικείμενο κινείται μόνο του με ορισμένη ταχύτητα που καθορίζεται από τον αριθμό των βημάτων που έχουμε εισάγει μέσα στην εντολή "για πάντα" μέχρι να του αλλάξουμε την κατεύθυνση με τη βοήθεια των βελών κίνησης (πάνα, κάτω, αριστερά και δεξιά). Μικρότερος αριθμός βημάτων αντιστοιχεί σε μικρότερη ταχύτητα και το αντίστροφο. Αν επομένως θέλουμε να κάνουμε το παιχνίδι πιο εύκολο ή πιο δύσκολο ελλατώνουμε ή αυξάνουμε αντίστοιχα των αριθμό των βημάτων που βρίσκονται μέσα στην έντολή "για πάντα".
 2. Το αντικείμενο κινείται μόνο του όπως προηγούμενα, μπορούμε όμως κάθε στιγμή να ελέγχουμε το αντικείμενο με τη βοήθεια των βελών κίνησης και να το κάνουμε να κινείται κατά ορισμένο αριθμό βημάτων (π.χ. 10 βήματα).  Αυτό γίνεται με την προσθήκη της εντολής "κινήσου 10 βήματα" στις εντολές που αφορούν την αντιστοίχηση της κίνησης του αντικειμένου με τα βέλη κίνησης. Φυσικά μπορούμε να αλλάξουμε τον αριθμό των βημάτων.

Επίσης στην εντολή "μετάδωσε μήνυμα" και "παρέλαβε μήνυμα" το μήνυμα που δίνουμε είναι το τι συμβαίνει αν τελειώσει το παιχνίδι.

Μια μικρή επανάληψη από την προηγούμενη τάξη:

Ευθύγραμμη διάδοση του φωτός

 

Σκιά

 

 

Και μία παραγωγή της ΕΤ3 για τη ζωή του μεγάλου αγωνιστή της Ελληνικής Επανάστασης Μάρκου Μπότσαρη.
Με ετικέτα στο: ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ

Τελευταία νέα